natuurpark lelystad-0710.jpg

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Wij maken Flevoland elke dag mooier! Elke dag zetten wij ons in om de Flevolandse natuur te behouden, beschermen en ontwikkelen en u ervan kunt genieten. In 2016 vierden wij ons 30 jarig bestaan, voor Flevolandse begrippen een mooi jubileum. Hoe dit jaar ons is vergaan en wat wij hebben ondernomen leest u in dit jaarverslag.  

Veel leesplezier!

Martin Jansen
Directeur

Castelijnsplas (foto SH).jpg

In het kort

2016 Was een goed jaar voor Het Flevo-Landschap. Er is met veel energie gewerkt aan goede ontwikkelingen en er zijn mooie resultaten behaald. De zichtbaarheid in en verbinding met de Flevolandse samenleving is gegroeid. Het 30-jarig bestaan is gevierd met activiteiten die hieraan hebben bijgedragen: een bestuurlijke relatiebijeenkomst met WNF-directeur Johan van de Gronden als gast, een drieluik over Het Flevo-Landschap op Omroep Flevoland, drie regiobijeenkomsten met Ruben Smit en 1.100 begunstigers in de zaal, nieuwe sponsoren en last but not least een crowdfundingactie voor de otter in Flevoland. Veel dank aan iedereen, van vrijwilliger tot aan bestuurder, die dit mede heeft mogelijk gemaakt!

Lees verder

Noordelijk Flevoland

Voor het programma Nieuwe Natuur Flevoland zijn er door de gemeenten twee projecten ingediend, Schokland zuidelijk riverduin en Urkerverld.

In het Knarbos is de begrazingskern uitgebreid. Begrazing vindt nu plaats door middel van Lakenvelders en een kudde Shetlandpony’s.

Lees meer

Midden Flevoland

In 2016 openden we in Natuurpark Lelystad een pad dat dwars door het wisenten- en Przewalskipaardengebied loopt. Wandelaars en fietsers kunnen dit leefgebied nu doorkruizen en zomaar oog in oog komen te staan met deze bijzondere dieren. Met duidelijke spelregels en na gedegen onderzoek (lees meer) hebben we dit pad toegankelijk gemaakt. Onder andere het jeugdjournaal was bij de opening aanwezig.

Lees meer

Zuidelijk Flevoland

Vier grote natuurgebieden in Flevoland hebben vorig jaar hun krachten gebundeld: de Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen samen Nationaal Park Nieuw Land. Het laat goed zien waar Nederland groot in is, dit gebied is door mensenhanden uit water gemaakt.

Lees meer

Beheerplannen

Voor alle natuurgebieden in Flevoland zijn nu actuele beheerplannen. Het Flevo-landschap omschrijft hierin hoe de natuur wordt beheerd en hoe het natuurgebied de komende jaren zich zal ontwikkelen. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar de natuurlijke omgeving en er wordt daarbij samengewerkt.

In 2016 is de aanvraag voor de nieuwe SNL-aanvraag ingediend, en we hebben goede hoop ook in de jaren 2017-2022 te kunnen beschikken over voldoende beheermiddelen.

Excursies en evenementen

Jaarlijks organiseert Het Flevo-landschap verschillende excursies en evenementen. Van wandelexcursies in de diverse gebieden tot grote evenementen. Veel bezoekers hebben zo kennis kunnen maken met de gebieden en Het Flevo-landschap.

Lees meer

Geef de otter een veilig thuis

In de zomer is er gestart met de crowdfundingsactie 'Geef de otter een veilig thuis'. Het Flevo-landschap zet zich in om de visotter te helpen. 

Lees meer

_DF_8772-wildzwijn-biggen - Ernst Dirksen Fotografie- 20150317_.jpg

Vrijwilligers

Belangrijk voor Het Flevo-landschap zijn onze vrijwilligers. We zijn trots dat we op de inzet van bijna 200 vrijwilligers kunnen rekenen. Ze zijn actief als gastheer/vrouw in de bezoekercentra, als gids in de natuurgebieden, het monitoren van flora en fauna en als beheervrijwilligers. 

Vriend van Het Flevo-landschap

In 2016 is de relatie met huidige sponsors en vrienden versterkt. Oude sponsoren zijn weer binnengehaald of behouden. Daarnaast zijn wij ook blij dat er nieuwe vriendschappen afgesloten zijn. Van financiële steun tot het sponsoren van machines

Raad van Toezicht (per 31-12-2016)

Mw. M. van Aggelen (vanaf 1 november 2016)
Dhr. L.T. van Bloois (voorzitter audit commissie)
Dhr. H. Dijksma (voorzitter en remuneratie commissie)
Dhr. E.D. Ekkel (tot en met 31 december 2016)
Mw. Y.J. Hopman (remuneratie commissie) (tot en met 9 mei 2016)
Dhr. J.H. Sweers (audit commissie)
Mw. G.N Sweringa (vice-voorzitter, lid remuneratie commissie)

De Raad van Toezicht en de bestuurder onderschrijven de drie principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De drie principes zijn:

  • Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren
  • Effectiviteit en efficiency van bestedingen
  • Omgang met belanghebbenden

Directeur-bestuurder: Martin Jansen

Het Flevo-landschap heeft ANBI-status en CBF-keur.

Algemene informatie

Stichting Het Flevo-landschap 
Vlotgrasweg 11 
8219 PP Lelystad 

Tel: 0320 286 111 
info@flevolandschap.nl 
KvK: 410 230 12 

RSIN: 009036210 
Bankrekening: NL97RABO0356013820 
t.n.v. Stichting Flevo-landschap

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!