Wisenten uit Natuurpark Lelystad naar Denemarken

Wisenten Natuurpark Lelystad - Jasper Pluim.jpgvrijdag 26 februari 2021

Eind februari zijn wisenten uit Natuurpark Lelystad, de Maashorst en Veluwe uit hun kuddes gehaald en apart gezet, in afwachting van hun verhuizing naar Denemarken. De dieren gaan naar een groot Deens natuurgebied, waar zij samen met enkele reeds aanwezige wisenten een kudde gaan vormen. De wisenten gaan helpen om het natuurgebied open en gevarieerd te houden en vervullen zo een belangrijke rol in het ecosysteem. Het is voor het eerst dat zo veel wisentgebieden in Nederland samenwerken aan zo’n grote internationale actie. Voorafgaand aan hun reis naar Denemarken gaan de dieren de komende maand in quarantaine in Natuurpark Lelystad.

Door de aanwas van jonge dieren groeien de wisentkuddes in Nederland jaarlijks. Uitwisseling van dieren met andere en nieuwe natuurgebieden in Europa, helpen bij het voortbestaan van deze soort. Vanuit het Brabantse natuurgebied de Maashorst vertrekken drie dieren naar Denemarken, vanuit Lelystad vijf en vanaf de Veluwe één wisent. Per locatie worden de dieren opgehaald. De wisenten worden zo goed als mogelijk voorbereid op hun reis. De dieren worden eerst een maand lang samen in een afgezonderde wei in Natuurpark Lelystad geplaatst, zodat ze elkaar kunnen leren kennen. Een ervaren dierenarts onderzoekt de gezondheid van de dieren en houdt de dieren een maand lang in de gaten om eventuele onderliggende ziektes te voorkomen. Hierna worden de dieren vervoerd naar hun nieuwe leefgebied.

Lille Vildmose
Het gebied waar de wisenten heen gaan, ligt in het Noorden van Denemarken en heet Lille Vildmose, wat ‘klein wild veen’ betekent. Dit gebied bestaat uit hoogveen, grasland en bos. De wisenten krijgen een gebied van 4000 hectare tot hun beschikking. Naast de wisenten leven er ook elanden, edelherten, wilde zwijnen en vele zeldzame vogelsoorten zoals  steenarenden.

Wisenten in Lelystad
Al sinds mei 1975 leeft er een kudde wisenten in Natuurpark Lelystad van Het Flevo-landschap. Lelystad werd een van de fokstations van waaruit in de loop der jaren diverse herintroductieprojecten in Nederland en Europa van wisenten zijn voorzien. Door de jaren heen werden er bijna 100 wisenten uit de Lelystadse kudde uitgezet in natuurgebieden in Nederland en (onder meer) Polen, Wit-Rusland, Letland, Kroatië, Duitsland, Schotland, België, Spanje en Denemarken. De huidige kudde in het park bestaat uit ongeveer 25 dieren: een basiskudde van tien koeien, een stier en hun nakomelingen van de laatste twee jaar. Alle dieren staan ingeschreven in het Europese Wisenten Stamboek en behoren tot de genetische Laagland lijn (Bison bonasus bonasus). Naast de fok van wisenten, speelde Natuurpark Lelystad eveneens een belangrijke rol bij de herintroductie van przewalskipaarden in Mongolië en de terugkeer van bevers in Flevoland.

Minder bedreigd
De wisent, ook bekend als Europese bizon, is met minder dan 7000 dieren nog steeds een bedreigde soort en staat op de Rode Lijst in Europa. In Nederland leven ongeveer 70 wisenten. Door nationaal en internationaal samen te werken wordt het genetisch beheer geborgd en blijft de wisentpopulatie gezond. Het is daarom belangrijk dat niet alleen het aantal wisenten groeit, maar ook hun leefgebieden. Door omvangrijke samenwerkingsprojecten zijn de grazers de afgelopen jaren op diverse plekken in Europa uitgezet. Dat heeft de wisent weer een nieuwe kans gegeven en sinds eind 2020 is de status van de soort veranderd van kwetsbaar naar minder bedreigd.

Sleutelroltekening Wisent.jpg

Sleutelrol in de natuur
De wisent speelt een belangrijke sleutelrol in de natuur en zorgt voor een afwisselend landschap met meer biodiversiteit. Iedere grote grazer heeft namelijk een ander maagdarmstelsel en eet daardoor net even anders. De wisent houdt onder meer het landschap open door snelgroeiende grassen te grazen en snoeit en schilt meer dan andere grazers. Ook kiest hij andere soorten dan bijvoorbeeld paard of rund. De verschillende manieren van eten profiteren weer verschillende vogel- en insectensoorten van.

Trots
Het transport van de wisenten maakt deel uit van een internationale samenwerking. De Aage V. Jensen Nature Foundation is de Deense partner. Deze stichting houdt zich bezig met natuurbeschermingsprojecten in heel Denemarken en is eigenaar van het nieuwe leefgebied van de wisenten. In Nederland werken FREE Nature, Rewilding Europe, Team de Maashorst ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap samen aan dit project. Deze partners zijn trots dat wij als Nederland kunnen bijdragen aan het voortbestaan van Europa’s grootste landzoogdier.


« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!