"Stem 20 maart voor een groen waterschap!"

Feenstra Fotografie.jpgGeplaatst: 15 maart

Riet Rijs, voormalig medewerkster van Het Flevo-landschap en afgevaardigde voor de natuurbeheerders in waterschap Zuiderzeeland, legt uit waarom u moet gaan stemmen en waarom natuur zo belangrijk is voor ons allemaal.

Het Flevo-landschap staat voor natuur en is politiek neutraal. Toch vinden wij de komende waterschapsverkiezingen erg belangrijk. Als natuurorganisatie zoeken wij nadrukkelijk samenwerking met partijen die zich inzetten voor natuurbeheer, waterkwaliteit en biodiversiteit. In dit artikel legt Riet Rijs, voormalig medewerkster van Het Flevo-landschap en afgevaardigde voor de natuurbeheerders in waterschap Zuiderzeeland, uit waarom u moet gaan stemmen en waarom natuur zo belangrijk is voor ons allemaal:

Water is de basis van een gezond en groen Flevoland
"De Flevolandse deltanatuur is afhankelijk van water. Voldoende water om moerassen, bossen en graslanden van het vroege voorjaar tot in de zomer vochtig te houden. Dat hebben onze vogels nodig. Dit vraagt maatwerk van het waterschap. Onze buren, de akkerbouwers, hebben in het voorjaar namelijk belang bij een lage waterstand. Dat maakt bewerken van het land makkelijker. En dan hebben bodemdaling en veranderend klimaat óók gevolgen voor natuur en waterhuishouding!"

"Water moet schoon zijn en geen medicijnresten en bestrijdingsmiddelen bevatten. Waterleven en insecten vormen immers de basis van de voedselketen en dus ook van de rijkdom aan vogels, vlinders en zoogdieren in Flevoland. Het waterschap is echt onmisbaar voor biodiversiteit. Maar Zuiderzeeland kan nog meer doen. Bestaande dijken kunnen bloemrijker worden. Bij dijkversterking kunnen luwtegebieden en vispassages worden meegekoppeld."

Stem voor een waterschap met een groen hart
"De natuurbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Flevo-landschap) hebben samen één geborgde zetel in het algemene bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Een kwaliteitszetel waarmee het belang van natuur altijd op de agenda gezet kan worden. Ik vervul deze functie - in goed overleg – namens de natuurbeheerders. Maar met één zetel sla je uiteraard geen deuk in een pakje boter! Daarom zoek ik samenwerking met andere partijen met een groen hart. Maar dan moeten die wél worden gekozen! Daarom roep ik u op om te stemmen voor een waterschapspartij met een groen hart! Op www.omroepflevoland.nl vindt u informatie over de waterschapspartijen en vindt u een stemwijzer waarmee u uw voorkeurspartij kunt vinden. Mijn verzoek: vul de stemwijzer in, ga stemmen en stem op een groen en duurzaam Flevoland”.

“Namens natuur en biodiversiteit in Zuiderzeeland, dank voor uw groene stem!”

Riet Rijs

Foto: Feenstra Fotografie

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!