Scholekster broedt steeds vaker in de stad

Scholeksters.jpgGeplaatst: 14 april

De scholekster komt naar de stad, zo blijkt uit waarnemingen van burgers aan het onderzoek scholeksterophetdak.nl naar het broedgedrag. Bioloog Rafael Martig onderzocht samen met 'Stichting Onderzoek Scholekster' het broedgedrag van deze typische wad- en weidevogels: “We zijn erg verrast over het hoge aantal geregistreerde nestlocaties op daken in stedelijk gebied. We hadden gerekend op 50-100 nestlocaties in dit eerste onderzoeksjaar. Maar er zijn er meer dan 1100 doorgegeven! Uit de eerste gegevens kunnen we al concluderen dat blijkbaar veel meer dan de geschatte 5-8% van de populatie scholeksters op een dak broedt. We denken nu dat dat percentage wel eens 15 tot 20% zou kunnen zijn".

Onderzoek
Het onderzoek naar het broedgedrag van scholeksters is hard nodig, want in Nederland gaat het al enige tijd niet goed met de soort. Deze iconische zwart-witte vogel met oranje-rode snavel, broedt van oudsher aan de kust en in weilanden. Daar is hun broedsucces al lange tijd veel te laag om het aantal scholeksters stabiel te houden. Gelukkig kunnen ze oud worden, tot wel 45 jaar, waardoor de aantallen scholeksters niet nog sneller afnemen. Scholeksters wijken tegenwoordig steeds meer uit naar de stad om te broeden. Maar de stad kent nieuwe bedreigingen en over deze nieuwe manier van broeden was weinig bekend. Daarom is vorig jaar gestart met dit ‘citizen science’-onderzoek. Dankzij de bijdragen van burgers zijn er waardevolle waarnemingen en gegevens verzameld via scholeksterophetdak.nl.

Scholeksterophetdak.nl
Een aantal burgers nam de moeite om mee te doen aan het citizen science-onderzoek. Een aantal mensen heeft zelfs al beschermingsmaatregelen genomen op hun dak om het broedsucces te vergroten. De onderzoeksresultaten lijken aan te geven dat de hoogte van de dakrand, de valhoogte en de mogelijkheid tot schuilen op het dak bepalende factoren zijn voor het uiteindelijke broedsucces. Dat geldt ook voor de beschikbaarheid van water, waarbij het voorjaarsweer ook een rol speelt.”

Help ook mee 
Het broedseizoen komt er weer aan. En gezien de zachte winter is het broedseizoen vroeger dan andere jaren. Een paartje scholeksters is meestal trouw aan hun broedlocatie, dus burgers die vorig jaar een scholekster op of nabij een dak zagen kunnen alvast op de uitkijk gaan staan. Iedereen met hart voor deze vogel wordt opnieuw opgeroepen om via scholeksterophetdak.nl waarnemingen door te geven, met gegevens zoals de locatie van het nest en het aantal eieren. Rafael Martig: “In dit tweede onderzoeksjaar zouden we graag per nest meerdere waarnemingen ontvangen. Met deze extra gegevens van burgers helpen we de vogels tijdens hun broedseizoen en kunnen we blijven genieten van deze prachtige vogels in ons land.” Heeft u vorig jaar niet meegedaan? Maar heeft u wel scholeksters op uw dak of wilt u meer weten over scholeksters en hoe u hen kunt helpen? Ga dan vooral ook naar scholeksterophetdak.nl!

Meedoen en tips
De website geeft ook tips om de scholeksters in de stad een handje te helpen. Ze leggen hun eieren op platte daken, meestal open en bloot in het grind. Daar zijn ze moeilijk te zien, dus wees voorzichtig. Verstoor de vogels niet en geef vooral eerst de ogen goed de kost. Jonge scholeksterkuikens kunnen zich heel goed verstoppen. Het plaatsen van een roostertje over afvoeren en openingen voorkomt dat de kuikens daarin vallen. En een tip voor zowel burgers als gemeenten: de scholekster is voor zijn voedsel afhankelijk van onder meer wormen en emelten. Dus leve de goed besproeide grasvelden!

Foto: Ellen Sandberg

« Terug

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!