Campagnebeeld Lepelaarsplassen 2021 1920x750 a.jpg

Help de lepelaar aan een veilige rust- en nestplaats

Nestruimte voor de lepelaar

Doneer voor meer vierkante meters vogeleiland in de Lepelaarplassen!

Het is code rood voor de veilige rust- en nestplaatsen op de vogeleilanden in de Lepelaarplassen in Almere. Door golfafslag zijn de eilanden in de afge­lopen jaren zo goed als verdwenen. Daarom komen we nu in actie. Met uw steun kunnen we de vogeleilanden herstellen en vergroten. Samen bouwen we weer een veilige rust- en broedplek op voor de lepelaar, visdief en vele andere vogels. 

Helpt u mee? Elke bijdrage is welkom!

Giftvoorbeeld_1.jpgGiftvoorbeeld_2.jpgGiftvoorbeeld_3.jpgGiftvoorbeeld_4.jpg

Ja, ik help mee en doneer eenmalig:
Persoonlijke informatie
Nieuwsbrief

Wat gaan we doen met uw gift?

We gaan aan de bestaande eilanden nieuwe landstukken, gemaakt van wiepen, toevoegen. Wiepen zijn gemaakt van rijshout maar bestaan hoofdzakelijk uit bundels van jonge wilgentakken. De wilgentakken zijn 3 jaar bestorven zodat ze niet meer uitlopen.

De wiepen worden onderling verbonden met henneptouw. Hierdoor ontstaat een stevige constructie, met vakken, ofwel manden, die worden gevuld met lokale grond uit de plas. Zo brengen we de grond terug die de afgelopen decennia van de eilanden is afgeslagen.

Op deze manier ontstaan er straks weer twee grote vogeleilanden. Eén daarvan zal als ‘schelpeiland’ aangelegd worden, waar vogels als de kluut en de visdief veilig kunnen broeden. Het andere eiland wordt een riet- en moeraseiland. Hier wordt een meer opgaande begroeiing gerealiseerd, met riet en wilgen, waar vogels als de lepelaar kunnen broeden.

Lepelaar op nest.jpg

_DFO8348 lepelaarsplassen-het Flevolandschap -Ernst Dirksen Fotografie-27 oktober 2017 (1).jpg

De Lepelaarplassen: al 50 jaar een vogelparadijs


De Lepelaarplassen bij Almere zijn dit jaar vijftig jaar natuurgebied. Misschien niet op papier, maar wel in de hoofden en harten van mensen. Want in 1971 broedden hier de eerste lepelaars van Flevoland, terwijl de soort toen bijna uit Nederland verdwenen was. De Lepelaarplassen zijn ontstaan bij het droogvallen van Zuidelijk Flevoland en in 1971 aangewezen als natuurreservaat. Het is een  natuurgebied met plassen, rietvelden en natte graslanden en is een paradijs voor water- en moerasvogels. Sinds 2009 hebben de Lepelaarplassen een beschermde Natura 2000-status. En sinds 2018 vormt de Lepelaarplassen, samen met de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden en het Markermeer Nationaal Park Nieuw Land.

De Lepelaarplassen zelf ontdekken?

Download hier de wandel- en fietsroute 'Rondje Lepelaarplassen'!

Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!