Werkzaamheden

Werkzaamheden

Regelmatig worden er (onderhouds) werkzaamheden uitgevoerd in de gebieden van Het Flevo-landschap. Hieronder een overzicht:

Pampushout

Het Flevo-landschap voert groot onderhoud uit in de Pampushout in Almere. Dit is nodig om uitvoering te geven aan het Ontwikkelingsplan Pampushout-Zuid, dat Het Flevo-landschap samen met de gemeente Almere heeft opgesteld. Dit plan vormt de basis voor de omvorming van het natuurgebied tot een stadsbos. De komende jaren wordt dit bosdeel toegankelijker en beter bereikbaar. Bij de Brikweg en het Van Wagtendonkpad komt onder meer een wandel- en fietspad en wordt een nieuwe laan aangebracht.

Lees meer.

Flevohout

Er wordt gekeken of het mogelijk is om de verbinding tussen de hoogspanningstations Diemen, Lelystad en Ens geschikt te maken voor het transport van meer energie. De komende tijd zal er onderzoek worden gedaan door TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet. Het onderzoek richt zich op innovaties bij de masten, geleiders en draden. De uitvoering is naar verwachting rond de zomer van 2016 klaar.

Lees meer.

Knarbos

Het Flevo-landschap is bezig met het vergroten van de natuurkern van het Knarbos. De natuurkern is een gebied van 30ha in het Knarbos waar al 40 jaar geen motorzaag in komt maar door grazers wordt beheerd. Voorheen was dit een begrazing met paarden/pony’s. Het gebied kenmerkt zich door een specifieke natuurkwaliteit ontstaan dankzij de inrichting van het gebied en het jarenlange gevoerde begrazingbeheer.

Lees meer.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!