Betaling niet geluk

De betaling is mislukt of niet afgerond.