Betaling niet gelukt

Helaas is de betaling niet gelukt of niet afgerond. Probeer het nogmaals of maak jouw bijdrage over naar NL97 RABO 0356 0138 20 ten name van Het Flevo-landschap. Alvast hartelijk bedankt!