Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Het Flevo-landschap. Het Flevo-landschap zet zich iedere dag in om de Flevolandse natuur te behouden, beschermen en ontwikkelen zodat u ervan kunt genieten. Het Flevo-landschap is afhankelijk van natuurliefhebbers die ons werk willen steunen. Daarom leggen we graag uit hoe we met persoonlijke informatie omgaan. Het Flevo-landschap neemt uw privacy uiterst serieus en zorgt ervoor dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In dit privacy statement leest u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Zo leggen wij u uit voor welke doeleinden uw gegevens opgeslagen worden en vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

De tekst van dit privacy statement kan worden gewijzigd, zonder aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment van publicatie.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Het Flevo-landschap verwerkt hangen samen met het doel. We verzamelen niet meer data dan voor het doel noodzakelijk is. We verwerken onder andere:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Btw-nummer (leverancier, natuurlijk persoon)
 • KvK nummer (leverancier, natuurlijk persoon)

 We onderscheiden de volgende doelen:

 • Het registreren en informeren van onze Begunstigers, donateurs en vrijwilligers;
 • Het registreren en ondersteunen van onze vrijwilligers;
 • Het registreren van deelnemers aan excursies;
 • Het afhandelen van donaties, betalingen en facturen;
 • Het versturen van tijdschriften, brieven en folders;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en e-mails;
 • Het aanvaarden en afhandelen van nalatenschappen.
 • Het afsluiten van overeenkomsten met huurders en pachters

Bewaren van persoonsgegevens

Het Flevo-landschap bewaart de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Indien u onze digitale nieuwsbrief ontvangt, dan zal deze tot uitschrijving worden verstuurd. Dit kunt u aanpassen onderaan onze mails.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Flevo-landschap. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan u toe te sturen. Mail hiervoor naar info@flevolandschap.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u afkomstig is, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, met een uiterlijke termijn van vier weken.

Beveiliging

Het Flevo-landschap heeft ter bescherming van uw gegevens passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het Flevo-landschap maakt gebruik van een sterk beveiligde infrastructuur met thin clients. Ook de centrale dataopslag vindt plaats in deze omgeving. Voor deze infrastructuur, databases en servers geldt dat deze periodiek worden voorzien van de laatste security-updates om risico’s op misbruik van lekken, bugs en/of kwetsbaarheden in de gebruikte software te minimaliseren.

Ook zijn organisatorische maatregelen genomen, zoals een sterk wachtwoord- en autorisatiebeleid.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren, de site beter op gebruikerswensen aan te passen en om bezoekers advertenties van onze campagnes te laten zien. Het Flevo-landschap verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt. Dit gebeurt door zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd.

Google Analytics

Het Flevo-landschap gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. We kunnen met behulp van Google Analytics niet bepalen wie u bent of waar u precies woont.

Privacy statement voor sollicitanten

Ook wie solliciteert bij Het Flevo-landschap heeft privacy rechten. Deze lees je hier.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?