© ErnstDirksenFotografie

Over Schokland

Schokland is natuurgebied én UNESCO Werelderfgoed. De natuur beschermt de tienduizend jaar bewoningsgeschiedenis van dit gebied. Nu een parel in de Noordoostpolder met jaarrond vogels die dankbaar afkomen op de natte graslanden, waaronder weidevogels. In het Schokkerbos, aangeplant na het droogvallen van de polder, kun je bosvogels horen en een veelheid aan paddenstoelen vinden.

Rijk aan vogels

Schokland is een van de weinige gebieden in de Noordoostpolder waar jaarrond  veel soorten vogels zich thuis voelen. In het voorjaar broeden er weidevogels als kievit en grutto. Grote zilverreigers en soms een lepelaar zoeken er graag voedsel.  In najaar en winter zijn er veel wintergasten. Soms vliegt er zelfs een zeearend over. Deze vogel broedt op diverse plekken in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, waaronder in de Lepelaarplassen in Almere.

Het Schokkerbos

Het Schokkerbos (85ha) is aangeplant na het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942. Op dit deel van het eiland bevatte de bodem te veel keileem en veen om geschikt te zijn voor akkerbouw. Aanvankelijk stonden er vooral naaldbomen voor de houtproductie. Later kwam er meer loofbos, waaronder eik en es.

Keileem en veen zorgen voor een ongelijkmatige en trage groei van het bos. Voor varens, paddenstoelen en mossen biedt dit juist extra kansen: er naast 75 soorten mos ook meer dan 350 soorten paddenstoelen gevonden, waaronder (zeer) zeldzame. In het bos leven roofvogels zoals havik, buizerd, sperwer en ransuil, maar ook veel zangvogels en reeën. Voor de boommarter zijn vlakbij het bezoekerscentrum speciale nestkasten opgehangen.

Natte natuur voorkomt bodemdaling

Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder (1942) is het maaiveld van Schokland zo’n 1,5 meter gedaald. Dat is ongeveer een meter meer dan de rest van de polder. Om het verder wegzakken van het eiland te voorkomen heeft Het Flevo-landschap ook rond het eiland grond in beheer. Daar wordt de bodem natter gehouden om verdere veenafbraak en inklinking te voorkomen. Naast vogels zijn ook amfibieën hier blij mee, zoals de rugstreeppad.

Aan de noord- en oostkant is door de aanleg van dijkjes, nodig voor het beheren van het waterpeil, een deel van de dijken uit de middeleeuwen weer zichtbaar gemaakt.

© Fotografie Freddy Schinkel
© Ernst Dirksen Fotografie
© Ernst Dirksen Fotografie

Locatie

Keileemweg 1, 8319 AC Schokland

Praktische informatie

Verrekijker aanbevolen

Wil je de vele vogels goed kunnen zien? Neem dan je verrekijker mee.

Picknicktafels en bankjes

Tijdens je wandeling vind je onderweg verschillende plekken om even uit te rusten en te genieten van wat je ziet en hoort.

Parkeerplaatsen

Je kunt op diverse plekken je wandeling of fietstocht beginnen: op de parkeerplaats op de Schokkerringweg, op de parkeerplaats aan de Oud-Emmeloorderweg, bij bezoekerscentrum De Gesteentetuin en bij Museum Schokland.

Wandelpaden

Op Schokland zijn diverse wandelroutes aangegeven. Wil je heel Schokland zien, dan kun je ze combineren. Paden zijn deels verhard, deels onverhard.

Fietspaden

Als fietser deel je veel paden met wandelaars. Als je rustig fietst, zie je meer onderweg.

Bezoekerscentrum

Eén van de drie bezoekerscentra van Het Flevo-landschap  vind je op Schokland: De Gesteentetuin. Voor informatie, routes en een eenvoudig kopje koffie of – in de zomer – een ijsje. 

Honden welkom

Bescherm de natuur en houd je hond aan de lijn.

Horeca

Bij bezoekerscentrum De Gesteentetuin is koffie/thee/fris verkrijgbaar en zijn toiletten aanwezig. Verdere faciliteiten bij Museum Schokland en restaurant Schokland.

Rolstoeltoegangelijk

De verharde paden op Schokland zijn schelpenpaden.

Veelgestelde vragen

De natuur en het landschap van Schokland zijn heel anders dan de verder vlakke Noordoostpolder. Het is er heerlijk uitwaaien en van de vogels genieten, veelal op hoogte ten opzichte van de omgeving. Je kunt er wandelen en fietsen (download vooraf een route). Onderweg vind je op diverse plekken informatie over natuur en cultuur. Bij het bezoekerscentrum is een gesteentetuin te vinden met stenen uit de ijstijd en een paddenstoelenmemory. Op de gezamenlijke website van Het Flevo-landschap en Museum Schokland voor Schokland vind je verdere informatie.

Schokland werd in 1995 het eerste archeologische UNESCO Werelderfgoed in Nederland. De reden waarom (de zogeheten Outstanding Universal Values) zijn het vrij complete bodemarchief van tienduizend jaar bewoning en de combinatie van het voormalige eiland (met haar grillige vorm) in het strakke tekentafellandschap van de nieuwe polder.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?