Lepelaarplassen

Over de Lepelaarplassen

Wandel of fiets langs wuivende rietvelden, mysterieuze wilgenbossen, geurende braamstruiken, hoge schietwilgen en overweldigend groen van overhangende vlierstruiken. In de Lepelaarplassen waan je je echt in de wildernis. Dit prachtige natuurgebied met plassen, rietvelden en natte graslanden is een paradijs voor water- en moerasvogels. Langs de gehele route rondom het gebied liggen diverse observatiepunten, kijkhutten en – schermen.

Vogelparadijs

De Lepelaarplassen – onder de rook van Almere – behoren tot de mooiste plekjes van Flevoland. Hier zijn al ruim driehonderd soorten vogels gespot. Het is een ideaal gebied om wandelend of fietsend te ontdekken. Vanaf het fietspad langs de Hoge Vaart loopt er een wandelpad door een wilgenbos naar observatiehut de Lepelaar. Deze hut biedt een prachtig uitzicht op de Grote Plas, twee vogeleilandjes, het omringende wilgenbos en de aalscholverkolonie. Een plek waar altijd wel iets te zien is: een ijsvogel, een zeearend of misschien wel een langszwemmende bever! Vervolg je weg over het fietspad rond de Lepelaarplassen en bezoek de vijf observatiepunten en kijkschermen. De terugweg voert over de Oostvaardersdijk, die je een verhoogd vogelperspectief geeft op het gebied.

Natte graslanden

Ten westen van de Lepelaarplassen liggen natte graslanden. Hier wordt de waterstand bewust hoog gehouden om weidevogels, eenden en andere watervogels een goed habitat te geven. Een gebied waar ze volop voedsel vinden, maar ook nestelgelegenheid, beschutting en rustplaatsen.

Dit gebied heeft een soortenrijke vegetatie waarin onder meer rode ogentrootst, pinksterbloem en echte koekoeksbloem voorkomen. Op en aan de oevers groeien soorten als dotterbloem en grote waterweegbree.

Zeearend

Houdt het luchtruim van de Lepelaarplassen goed in de gaten: hier vliegen regelmatig zeearenden over. Deze grote roofvogels worden wel “vliegende deuren” genoemd. Ze hebben letterlijk de spanwijdte van een deur, dus je kunt ze nauwelijks missen als ze over komen. Vooral in het voorjaar als de zeearenden broeden in de Lepelaarplassen kun je de dieren goed zien.

Observatiehut De Lepelaar

Hoofdredacteur van het tijdschrift Vogels, Hans Peeters, beoordeelt vogelobservatiehut De Lepelaar aan de Centrale Plas met vier van de vijf sterren. Als amateurfotograaf verblijft hij vele uren in verschillende hutten. “Het gehele jaar door valt hier wat te beleven”, schrijft hij in zijn blog.

Vergeet bij je bezoek aan de Lepelaarplassen ook het Wilgenbos niet, een plek waar weer heel andere vogels te vinden zijn, die zich tegoed doen aan de vlierbessen en bramen die hier veelvuldig voorkomen.

 

Nationaal Park Nieuw Land

De Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen Nationaal Park Nieuw Land. Nationaal Park Nieuw Land laat zien waar Nederland groot in is. Door mensenhanden uit water gemaakt. Vervolgens kreeg de natuur de ruimte met prachtige en unieke natuurgebieden als resultaat. Langs de centraal gelegen Oostvaardersdijk strekt de historie van dit gemaakte land zich uit. Er bestaat geen ander nationaal park binnen of buiten Nederland met dit zelfde verhaal.

De internationale natuurwaarden zijn enorm, er is veel te zien en er zijn genoeg avonturen te beleven. Kijk voor meer informatie op de website van Nationaal Park Nieuwland.

Locatie

Oostvaardersdiep 16, 1309 AA Almere

Praktische informatie

Neem je verrekijker mee

Als je echt de Lepelaarplassen wilt beleven is een verrekijker haast onmisbaar.

Picknicktafel / bankjes

Neem wat lekkers te eten en drinken mee. Kun je fijn een pauze nemen op de picknickbank en de omgeving rustig bekijken.

Laarzen of wandelschoenen aanbevolen

Trek stevige schoenen of laarzen aan.

Vogelkijkhut / kijkschermen

Er zijn diverse vogelkijkhutten en kijkschermen aanwezig om vogels en andere dieren te spotten.

Parkeren

Parkeer je auto bij voormalig bezoekerscentrum De Trekvogel voor een bezoek Lepelaarplassen en/of Wilgenbos. Wil je alleen de Lepelaarplassen bezoeken? Dan is parkeren bij Camping Waterhout ook een mogelijkheid.

Start je bij Camping Waterhout? Dan kun je deze plattegrond gebruiken Ontdek de Lepelaarplassen

Wandelpaden

Er kan heerlijk gewandeld worden. Overal fijne wandelpaden.

Fietspaden

Vanaf de fiets kun je het gebied ook mooi beleven.

Horeca

Horeca is aanwezig bij Camping Waterhout.

Honden niet toegestaan

Deels verboden voor honden. Aangelijnde honden zijn alleen welkom op het fietspad (Trekvogelpad).

Veelgestelde vragen

Het bezoekercentrum is voor langere tijd gesloten vanwege sloop en nieuwbouw. Parkeren is nog wel mogelijk.

Oostvaardersdiep 16, 1309 AA Almere

In de bosgebieden, het moeras en de natte graslanden van de Lepelaarplassen zijn al meer dan 300 vogelsoorten gespot. Bijna gegarandeerde zekerheden zijn talloze ganzen- en eendensoorten, waadvogels en bosvogels.

Grote zilverreiger en aalscholver broeden in grote aantallen in het gebied. Vrijwel jaarlijks kruipen er hier zeearenden uit het ei. Jagende en juveniele zeearenden zijn goed te zien vanaf de Oostvaardersdijk en op de eilandjes voor observatiehut ‘de Lepelaar’ bij de Centrale Plas.

Andere regelmatig geziene soorten zijn onder meer: bruine en blauwe kiekendief, ijsvogel, baardman, wilde zwaan, roerdomp, kievit, tureluur, groenpootruiter, watersnip, kleine plevier, dodaars, kuifeend, tafeleend, krakeend, kleine karekiet, groene specht, bontbekplevier, grutto, kluut, lepelaar, slechtvalk, visarend en wespendief.

We kunnen je geen volledige garantie geven, maar de kans is zeer groot dat je lepelaars ziet wanneer je de Lepelaarplassen bezoekt.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?