Natuurontwikkeling

Het Flevo-landschap investeert in de kwaliteit van natuur en erfgoed in Flevoland. We ontwikkelen nieuwe natuur, verbeteren de ecologische kwaliteit van bestaande gebieden of maken ze beter toegankelijk. We vertellen je graag meer over deze projecten.

Nieuwe Natuur

In het kader van het Programma Nieuwe Natuur van de Provincie Flevoland werkt Het Flevo-landschap aan nieuwe natuur bij Zeewolde, Almere en Schokland.

Lees verder
dodaars met stekelbaars in de bek

Oostvaardersoevers

Doel van het project Oostvaardersoevers is het verbinden van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Denk aan vispassages en zachtere dijkovergangen. Dit versterkt de natuur en verbetert de waterkwaliteit. Ook de beleving verbetert.

Lees verder

Impuls Rotterdamse Hoek

Om de kwaliteiten van de Rotterdamse Hoek voor weidevogels te behouden, investeren we in meer variatie in nat-droog in het grasland. Ook krijgt het rietmoeras meer kans. Planning: na de zomer (2023).

Lees verder

Beleef Werelderfgoed Schokland

Schokland is zowel UNESCO Werelderfgoed als natuurgebied. Het Flevo-landschap werkt samen met Museum Schokland aan manieren om bezoekers zowel natuur en landschap als archeologie en cultureel erfgoed op nieuwe manieren te laten beleven. Afronding verwacht eind 2023.

Lees verder
Hggenlandschap

Verbetering poelen Heggenlandschap

De poelen in het Heggenlandschap komen steeds droger te staan. Omdat ze belangrijk zijn voor insecten en andere dieren en planten, worden de bestaande poelen vergroot en komt er één bij. Planning: september 2023.

Lees verder

Impuls Kamperhoek

De moerasnatuur in de Kamperhoek, vlak bij de Ketelbrug, gaat een impuls krijgen met het verondiepen van de Pleisterplas en het verlagen en opschonen van het daaringelegen eiland. Planning: najaar 2023.

vuurlibel

Impuls Larserbos

In het bos ligt een droog en soorten- en structuurarm grasland. Om meer variatie in soorten te krijgen en de algemene natuurkwaliteit te verbeteren, gaan we poelen aanleggen en struweel aanplanten langs de bosrand. Uitvoering gepland in september 2023.

Lees verder
wal rond natte graslanden

Herstel Natte Graslanden

Vanaf eind juli 2023 gaat bij de Natte Graslanden, onderdeel van de Lepelaarplassen, groot onderhoud plaatsvinden aan de greppels en broedeilandjes. Ook de openheid voor weidevogels wordt hersteld. Voor 1 november 2023 is het werk klaar.

Lees verder

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?