Kamperhoek: impuls voor moerasnatuur

Het Flevo-landschap werkt aan behoud en verhoging van de aantallen moerasbroedvogels en libellen in de Kamperhoek. Daarvoor gaan in het najaar van 2023 grondwerkzaamheden plaatsvinden. Het gebied blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk.

Betere kwaliteit moeras

De aantallen moerasbroedvogels en libellen in de Kamperhoek kunnen verbeteren door het eiland in de zogenoemde Pleisterplas onderdeel te maken van het moerassysteem. Ook mag de waterkwaliteit beter, voor het waterleven en de voedselbeschikbaarheid voor vogels en andere dieren. De plas zit nu op een omslagpunt naar een troebel systeem. Dat komt mede doordat er zoveel aalscholvers broeden (ca 900 nesten in 2021), en dan vooral door de hoeveelheid poep die ze als kolonie produceren.

Het eiland wordt daarom verlaagd en van opslag van boompjes ontdaan. Dit is de jonge, natuurlijke aanwas, nog klein en laag, zonder nesten. De grond die bij het afgraven van het eiland vrijkomt gaat naar de zwaluwwand en het beheer- en onderhoudspad.

Meer gevarieerd nat grasland

Verder zijn de graslanden nu homogeen, droog en relatief voedselrijk. Ze bieden zeer weinig variatie in habitats. Denk aan variatie in vegetatiestructuur, plas-dras en nat grasland. De omstandigheden voor trek-, water en weidevogels en aquatische macrofauna (vlinders en andere insecten) zijn daarom verre van optimaal.

Dat verbetert door het graven slenken in het natte grasland, voor meer gradaties tussen nat en droog grasland.

Pleisterplaats in ‘Natte as’

De Kamperhoek was ten tijde van de ontwikkeling van deze polder een zanddepot voor de wegaanleg. Doordat er in de winter plassen ontstonden en het depot ruw overgroeid raakte, vonden tientallen vogels hier, zo aan de rand van het IJsselmeer/Ketelmeer, begin jaren zestig plek om te rusten en te eten. In 1968 richtte de RIJP het gebied van 90 hectare in als pleisterplaats voor zangvogels, waad- en watervogels, en riet- en moerasvogels. De Kamperhoek hoort hiermee tot de oudste voorbeelden voor ‘natuurbouw’ in Oostelijk Flevoland. En ook nu nog is het gebied belangrijk voor trekvogels in het voor- en najaar (midden in de ‘Natte as’ tussen Oosterschelde en Waddenzee).

kamperhoek

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit graafwerk en grondverplaatsing binnen het gebied. Afvoer van grond is dus niet aan de orde. De vergunningprocedures lopen nog. De planning is dat het werk in het najaar (oktober/november) plaastvindt en enkele weken duurt.
De werkzaamheden zullen ook bij de ingang tijdig worden aangekondigd. Paden en de vogelkijkhut blijven beschikbaar.

Impuls natuurkwaliteit

Het Flevo-landschap geeft hiermee een belangrijk impuls in kwaliteit en oppervlak van moerasvegetatie in de Natte As en als leefgebied voor o.a. moerasvogels, libellen, vlinders en vleermuizen. Ook ontstaat meer rust- en foerageergebied voor watervogels vanuit het IJsselmeer (onderdeel Natte As).

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?