Beheer & bescherming

© Shutterstock

Het Flevo-landschap is de provinciale landschapsorganisatie van Flevoland. Wij zetten ons dagelijks met hart en ziel in voor een mooier en groener Flevoland. Al sinds 1986 zorgen onze medewerkers en vrijwilligers voor het beheer van natuur en erfgoed en het behoud van waardevolle gebieden en biodiversiteit. We kopen natuurgebieden en erfgoed aan waarmee we ze veilig stellen voor de toekomst. Onze stichting beheert momenteel meer dan 50 gebieden verspreid door de hele provincie Flevoland en we maken ons sterk voor meer en betere natuur in de provincie.

Beheer van natuur & erfgoed

Het Flevo-landschap draagt zorg voor meer dan 5.100 hectare natuur en talloze historisch waardevolle objecten. Je vindt onze gebieden en objecten door de hele provincie. Dit loopt uiteen van oerbossen tot moerasland, van nat grasland tot stadsbossen en van erfgoed en land art objecten tot berm- en boomstroken langs diverse hoofdwegen. Bekende terreinen van Het Flevo-landschap zijn onder meer UNESCO Werelderfgoed Schokland, Natuurpark Lelystad en Natura 2000-gebied de Lepelaarplassen (één van de kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land).

blauwborst

Bescherming van biodiversiteit

Al 35 jaar staan wij op de bres voor natuur en biodiversiteit in Flevoland. Dat is en blijft nodig, ook in de toekomst. Onze natuurgebieden herbergen bijzondere soorten die bescherming en speciale beheermaatregelen nodig hebben. De gebieden van Het Flevo-landschap vormen tezamen met de gebieden van andere natuurorganisaties het natuurnetwerk in Flevoland. Hier vinden planten en dieren hun thuis, een plek waar ze ongestoord kunnen leven en het zijn stapstenen in het landschap waarlangs soorten kunnen migreren.

Oog voor de toekomst

Wij geloven erin dat het beleven van de natuur zorgt voor meer betrokkenheid bij, en een betere bescherming van, het landschap en bestaande natuurgebieden. Ook geloven wij erin dat de natuur een belangrijke partner is in onze strijd tegen bijvoorbeeld verdroging, verzilting, bodemdaling en klimaatverandering. Hoe meer gebouwen, wegen en inwoners erbij komen in Flevoland, des te belangrijker is het om op te komen voor – en na te denken over – de toekomstige rol van natuur in de provincie. Daar stropen we iedere dag onze mouwen voor op!

Samen maken we Flevoland mooier

Het Flevo-landschap is een stichting die wordt gesteund door diverse organisaties en ruim 150 vrijwilligers. We hebben ook 40 medewerkers in dienst. Maar we kunnen het niet alleen. Met jouw hulp maken we Flevoland nog mooier en kunnen we de natuur en ons erfgoed beschermen en beheren.

Steun ons werk

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?