Werkzaamheden

Met regelmaat zijn we aan het werk in onze gebieden. Hieronder vind je een overzicht van de werkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd en met welke reden we dat doen.

Actuele werkzaamheden

Vanaf eind augustus start de provincie Flevoland met werkzaamheden bij de Zuidersluis (vernieuwen van de remmingwerken en de wachtsteigers) en de renovatie van de Vaartsluis. In oktober volgt dan de renovatie van de Zuidersluis. Tijdens deze periode van 15 weken is er sprake van verschillende stremmingen van de vaarweg. Van 18 september tot en met 16 november is het doorgaande fietsverkeer door het Vaartsluisbos gestremd, van 23 september tot 15 oktober is de sluis dicht voor scheepvaart. Met borden wordt een omleidingsroute aangegeven. Op de website van de provincie lees je de meest actuele details.

In het Larserbos voeren we dunningswerkzaamheden uit. Andere bomen krijgen zo meer licht en ruimte. Langs de paden verwijderen we bomen die een gevaar voor passanten kunnen gaan opleveren door takbreuk of omvallen. Ook zetten we langs paden struiken terug, voor het eerst in tien jaar. Het zal deze paden weer ruimer maken.

De werkzaamheden concentreren zich in het oostelijk deel van het Larserbos.

Vanaf eind juli is er groot onderhoud aan de Natte Graslanden bij de Lepelaarplassen. Het gaat om herstel van openheid, greppels en broedeilandjes. Bekijk ook de projectpagina.

In het noordwestelijke deel van de Pampushout, ruwweg tussen de Pampushavenweg en de Boegdreef, vindt deze maanden regulier bosonderhoud plaats. Het bos is verdeeld in vijf blokken en in een cyclus van vijf jaar is ieder jaar in een blok onderhoud gepland. Zo dunnen we het bos in fasen. Het geeft grote bomen meer ruimte om door te groeien. Ook de ondergroei en andere jonge bomen kunnen zich beter ontwikkelen. Het bos blijft zo vitaal. Bomen die aan het eind van hun levenscyclus zitten en gevaar voor bezoekers opleveren worden tijdens deze werkzaamheden verwijderd. De werkzaamheden duren enkele maanden.

We begrijpen dat bomenkap een nare aanblik kan bieden. Tegelijkertijd is het genoemde onderhoud nodig voor de vitaliteit van het bos en de veiligheid van bezoekers. Dankzij de voedzame bodem in Flevoland (en het groeivermogen van de nieuwe aanplant) zal het bos er over afzienbare tijd weer prachtig bij liggen.

Zie ook onze informatiepagina: Hout uit eigen gebieden.

De provincie gaat vanwege verouderingsverschijnselen de asfalt deklagen van de rijbanen opknappen aan de Gooiseweg (N305) en de Larserweg (N302). De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het uitvoeren van opruimwerkzaamheden en het frezen van asfaltverhardingen. Ook worden de geleiderails vervangen en tenslotte worden betonverhardingen asfaltverhardingen aangebracht.

De provincie Flevoland hier informatie over hinder en alternatieve routes gepubliceerd.

In het najaar of de winter krijgt de voormalige akker in het Larserbos een upgrade met poelen en bosschages. De blauwe wandelroute wordt dan tijdelijk omgeleid. Bekijk ook de projectpagina.

In het Heggenlandschap zijn grondwerkzaamheden gepland aan de poelen. Het gebied is dan net als anders gesloten voor publiek. Grondverplaatsing is alleen in het gebied zelf. Bekijk ook de projectpagina.

In de tweede helft van 2022 zijn onze beheerschuur aan de Botterweg in Almere en en stadsbos Pampushout verminderd bereikbaar door wegwerkzaamheden aan de Hogering. De wegwerkzaamheden omvatten onder meer nieuwe toe- en afritten, parallelbanen en de verbreding van de Hogering.

Het wegverkeer dat via de Botterweg (Pampusdreef) de Hogering op wil rijden kan dit vanaf september alleen in de richting van de A6 doen. Enkel verkeer op de Hogering uit noordelijke richting kan dan de Botterweg (Pampusdreef) bereiken. In de laatste maanden van het jaar zal het wegverkeer door tunnelbakken rijden, waardoor de gehele bypass kan worden verwijderd. Dat geeft ruimte om de toe- en afritten bij de Botterweg en de toerit en aansluiting op de parallelbaan bij de Neonweg aan te leggen. De Botterweg zal hiervoor volledig worden afgesloten voor de duur van zo’n vier maanden. Naar verwachting zal de Hogering (en de afslag naar de Botterweg en de Pampushout) vanaf 1 februari 2023 volledig gereed zijn.

Meer informatie op de website van Provincie Flevoland

Uit veiligheidsoverwegingen is het natuurfietspad langs de Larservaart gesloten. Door extreme algengroei – zeker in combinatie met vocht en bevriezing – is het fietspad regelmatig op bepaalde plekken zo glad, dat veilig fietsen niet mogelijk is.

Voor verdere vragen over het fietspad verwijzen we je naar de gemeente Lelystad, die het beheer van het fietspad heeft overgenomen van Het Flevo-landschap.

Bekijk de omleidingsroute met een toelichting op de sluiting.

Afgeronde werkzaamheden

In de derde week van augustus zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan het schelpeneilandje voor observatiehut De Lepelaar in de Lepelaarplassen. Zo zal de opkomende vegetatie worden verwijderd, worden er kleine reparaties uitgevoerd en zullen er extra schelpen en grind worden aangebracht. Na deze ingrepen is het eiland weer klaar voor de winter en het komende broedseizoen. De werkzaamheden duren van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus en kunnen in die periode voor overlast zorgen.

De Vaartsluisweg in Almere is van medio februari 2023 tot begin mei 2023 afgesloten. Aan beide zijden van de weg worden in de berm graafwerkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van een warmteleiding. Het bedrijf dat de werkzaamheden verricht probeert het Vaartsluisbos bereikbaar te houden vanaf de Biathlonweg. Bezoekers wordt geadviseerd om te parkeren aan het begin van de Vaartsluisweg, ter hoogte van het Hoge Ring-viaduct bij de Vaartsluisweg en de Biathlonweg.

Vanaf maandag 17 oktober worden er op verschillende plekken in Natuurpark Lelystad bomen gezaagd. Dit doen we om verschillende redenen:

  • Sommige bomen zijn ziek en worden instabiel. Deze bomen kunnen spontaan omvallen of takken verliezen. We verwijderen deze bomen zodat zij geen risico vormen voor langslopende bezoekers of de omheiningen van de dierenverblijven.
  • Op sommige plekken zijn bospercelen zo dicht geworden dat er een muur van groen ontstaat. Op bepaalde plekken herstellen we de oorspronkelijke doorkijkjes om het parklandschap weer te benadrukken.
  • Op sommige plekken willen we specifieke bomen de ruimte (en het licht) geven zodat zij kunnen uitgroeien tot grote, solitaire bomen.

Een deel van het hout blijft achter in het gebied om als voedsel en huisvesting te dienen voor insecten, schimmels en planten. Een ander deel gaan we gebruiken voor de natuurlijke drainage op de parkeerplaats. Het hout dat daarna nog overblijft wordt verkocht als duurzaam bouwmateriaal.

Onze beheerders gaan tussen 30 januari en 24 februari 2023 aan de slag in de Flevohout. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op het verwijderen van bamboe. Bamboe is een woekerende soort die zich momenteel sterk verspreidt in het bos en dat willen we voorkomen. Tijdens de werkzaamheden zal het fietspad tussen de anaconda en de Larservaart tijdelijk afgesloten zijn.

Het langgerekte Flevohout is rond 2000 aangeplant als voorbeeldbos en testtuin voor de productie van duurzaam bouwmateriaal. In het bos zijn bovendien diverse soorten aangeplant om te onderzoeken hoe deze reageren op klimaatverandering. Er zijn vooral boomsoorten geplant die nog niet zoveel worden gebruikt, zoals bamboe, zoete kers, zwarte noot en robinia (ook wel pseudoacacia genoemd). Ook de plantverbanden zijn experimenteel: op de ene plek staan vakken bestaande uit één boomsoort, op andere plekken gemengde vakken. Dit alles om te onderzoeken hoe het bos zich ontwikkelt.

In de Pampushout, in het stadsbosdeel nabij de Kiem, ten noordwesten van het Van Wagtendonkpad, vindt regulier bosonderhoud plaats. Het bos is verdeeld in zes blokken en in een cyclus van zes jaar is ieder jaar in een blok onderhoud gepland. Zo dunnen we het bos in fasen. Het geeft grote bomen meer ruimte om door te groeien. Ook de ondergroei en andere jonge bomen kunnen zich beter ontwikkelen. Het bos blijft zo vitaal. Bomen die aan het eind van hun levenscyclus zitten en gevaar voor bezoekers opleveren worden tijdens deze werkzaamheden verwijderd.

In enkele bosvakken vindt eindkap plaats van alle bomen. Dit zijn vakken met essen die zijn aangetast door de essentaksterfte. Dit is een agressieve schimmelziekte waaraan de bomen doodgaan. Essentaksterfte is helaas niet te behandelen. De bomen verzwakken tot ze uiteindelijk omvallen.

De werkzaamheden duren enkele maanden.

We begrijpen dat gekapte bomen en kale bosvakken een nare aanblik kunnen bieden. Tegelijkertijd is het genoemde onderhoud nodig voor de vitaliteit van het bos en de veiligheid van bezoekers. Dankzij de voedzame bodem in Flevoland (en het groeivermogen van de nieuwe aanplant) zal het bos er over afzienbare tijd weer prachtig bij liggen.

Voor de duidelijkheid: de werkzaamheden vinden plaats binnen ons eigen natuurterrein. Het gaat hier dus niet om het bosgebied waar plannen voor woningbouw voor waren.

We verwachten in de winter van 2023-2024 nieuwe inheemse bomen te planten in deze vakken, zoals eik, beuk, esdoorn, populier en berk. Zo hebben we ook begin dit jaar bijna 14.000 (!) nieuwe bomen aangeplant.

Zie ook onze informatiepagina: Hout uit eigen gebieden.

Landschapskunstwerk Observatorium Robert Morris, tussen Lelystad en Dronten, wordt binnenkort gerenoveerd. Van 14 maart tot 16 april 2022 vinden er verschillende werkzaamheden plaats op en rond het Observatorium. Het fietspad langs het kunstwerk wordt verwijderd en vervangen door een betonpad. Daarnaast wordt de ingang verplaatst en de onderdoorgang van het kunstwerk opgeknapt. Het gebied zal door de werkzaamheden in de genoemde periode slecht toegankelijk zijn.

Wegens groot onderhoud is de parkeerplaats van landschapskunstwerk Aardzee aan de Vogelweg tussen Zeewolde en Almere gesloten tot ten minste medio april 2022.

Er komen de laatste tijd vragen binnen over de bomenkap en snoeiwerkzaamheden rondom ons gebied ‘het Trekvogelgraslandje’ bij de Lepelaarplassen. Wat is er precies aan de hand? En wie is er verantwoordelijk voor welke ingrepen? Lees hier meer over de werkzaamheden.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?