ANBI-status

Het Flevo-landschap is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor jou als voor ons voordelen. Je kunt je gift(en) vaak geheel of gedeeltelijk aftrekken van je belastbaar inkomen, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen belasting te betalen. Ieder bedrag dat je aan ons schenkt of nalaat, kunnen wij dus volledig inzetten voor het beschermen van de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed in Flevoland.

Meer informatie over ANBI vind je op de website van de Belastingdienst. Je kunt op die website tevens onze ANBI-status controleren.

Onze gegevens

Als ANBI heeft onze stichting een publicatieplicht voor diverse gegevens. Hieronder vind je deze gegevens en links naar informatie elders op onze website:

  • Officiële naam van onze instelling: Stichting Flevo-Landschap
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 009036210
  • Contactgegevens (hoofdkantoor): Vlotgrasweg 11, 8219PP, Lelystad
  • Doelstelling: de doelstelling staat beschreven in artikel 2 van onze statuten
  • Beleidsplan: zie ons “Beleidsplan 2020-2023“.
  • Bestuurders: Stichting Het Flevo-landschap werkt met een raad van toezicht model. Lees meer onze bestuurders.
  • Beloningsbeleid: voor de beloning van de directie verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag. De leden van de RvT vervullen hun functie onbezoldigd. Het personeel valt onder de CAO Bos- en Natuur wordt conform de salaristabellen van deze CAO betaald.
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie onze jaarverslagen over de afgelopen jaren
  • Financiële verantwoording: zie onze jaarrekening

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?