Samenwerking

Om de doelen van Het Flevo-landschap te bereiken is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking met de provincie, gemeenten en het waterschap, maar uiteraard ook met de andere groene organisaties en met belangengroepen. Als meer partijen meedoen is de draagkracht groter en worden meer Flevolanders betrokken.

Het Flevo-landschap heeft op deze manier via een gebiedsgerichte samenwerking al goede resultaten kunnen boeken voor het Werelderfgoed Schokland. De komende jaren zal dit ook in Almere en rond Natuurpark Lelystad spelen.

Ook met ondernemers in de recreatieve en culturele sector wordt samengewerkt. Het Flevo-landschap wil immers ruimte bieden voor recreatie en inspiratie in de natuur. Dat leidt tot nieuwe vormen van beleving van natuur en landschap. Denk aan evenementen als Uitgast en Sunsation, en kunstroutes als Nieuw Verleden. In een provinciaal samenwerkingsverband worden digitale fiets- en wandelroutes ontwikkeld.

Provincie Flevoland

De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het natuurbeleid in de provincie. De provincie geeft natuurbeheerders – zoals Het Flevo-landschap – beheersubsidie voor het beheer van de natuur. Samen met de beheerders bepaalt de provincie ook waar nieuwe natuur moet komen, waar de natuur haar gang mag gaan en welke maatregelen er nodig zijn, zoals begrazing, hooien, maaien of kappen.

Meer informatie

LandschappenNL

Het Flevo-landschap is een van de twaalf provinciale Landschappen. In elke provincie is een Landschap actief, met een eigen karakter, dichtbij de mensen. Alle landschappen samen beheren 100.000 hectare natuur in Nederland, en zijn daarmee een grote natuurbeheerder.

Meer informatie

Nationale Postcode Loterij

Het Flevo-landschap en de elf andere Provinciale Landschappen mogen al sinds 1996 rekenen op de steun van de Nationale Postcode Loterij. De Nationale Postcode Loterij wil aandacht schenken aan de bescherming van natuur en landschap in de regio en dit financieel steunen. Met dit extra geld kan Het Flevo-landschap verschillende projecten uitvoeren, bijvoorbeeld in het Urkerbos, in het Natuurpark en op Schokland.

Meer informatie

Vrienden van Het Flevo-landschap

Natuur is gratis, maar het beheer en ontwikkelen van natuurgebieden allerminst. Gelukkig kan Het Flevo-landschap rekenen op de steun van ruim 12.000 begunstigers en vele zakelijke vrienden. Dankzij deze steun beschermt het Flevo-landschap de natuur en maken we met elkaar Flevoland elke dag mooier!

Dit zijn onze vrienden

Stichting Het Blauwe Hart

Dat is de nieuwe naam voor de VBIJ (Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer), die in 2005 werd opgericht door 7 partijen: Het Flevo-Landschap, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en de IJsselmeervereniging.

Gezamenlijk maken wij ons sterk voor een samenhangende benadering van dit gebied. Waar wij ons voor inzetten staat in het Manifest.

Meer informatie

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?