Vrienden van Het Flevo-landschap

Gouden vriend – Afvalzorg

Afvalzorg is een belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt en zorgt voor opslag, recycling en het storten van afval. Afvalzorg is gespecialiseerd in het ontwikkelen van gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. Men ontwikkelt innovatieve technieken om afval nuttig toe te passen.

Meer over Afvalzorg

Gouden vriend – TAUW

TAUW (Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen) is een Nederlands advies- en ingenieursbureau dat internationaal actief is. TAUW adviseert over waterbeheersing, wegconstructie en elektrificatie en controleert de werking van bemalingsinstallaties.

Meer over TAUW

Gouden vriend – Van Aalsburg BV

Van Aalsburg BV is een modern familiebedrijf uit het Gelderse Hellouw, opgericht in 1964. Het bedrijf is een autoriteit op het gebied van duurzame waterbouwprojecten en werkt daarbij voornamelijk met wilgenhout.

Meer over Van Aalsburg BV

Wil je ook met jouw bedrijf helpen?

Draagt jouw bedrijf de Flevolandse natuur ook een warm hart toe? Als bedrijfsvriend werk je actief mee aan de bescherming en het behoud van de natuur in Flevoland én geef je inhoud aan jouw maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemerschap. Samen maken we ons sterk voor een groener Flevoland.

Help mee