Over Het Flevo-landschap

Sinds 1986 zet Het Flevo-landschap zich in voor een mooier Flevoland. Wij zijn een stichting voor en door natuurliefhebbers, een enthousiaste club van vrijwilligers, medewerkers, boswachters, ecologen en begunstigers. Samen zorgen we ervoor dat Flevoland mooi en natuurlijk is én blijft.

Missie en visie

Het Flevo-landschap wil de Flevolandse natuur zo goed mogelijk behouden, beschermen en ontwikkelen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de bewoners en bezoekers van Flevoland er zo veel mogelijk van kunnen genieten.

Bij het onderhouden en ontwikkelen van de natuur heeft de ecologie prioriteit, maar als terreinbeherende organisatie letten wij ook op het behoud van landschap en cultuurhistorie en zorgen waar mogelijk voor recreatiemogelijkheden.

Functieverbreding kan alleen als de natuur daar per saldo beter van wordt. Het Flevo-landschap streeft naar uitbreiding van haar terreinen, omdat dit bijdraagt aan de robuustheid van de natuur. Bovendien kunnen wij de terreinen dan efficiënter beheren. De volledige doelstellingen van onze stichting vind je terug in onze statuten.

Dit doen wij

Wij beheren en beschermen natuur en erfgoed in de provincie Flevoland door gebieden aan te kopen en ze zodoende te behouden voor de toekomst. We maken deze gebieden – waar mogelijk – toegankelijk voor het publiek. Verder werken we dagelijks aan de kwaliteit van onze gebieden en we proberen onze gebieden uit te breiden zodat er meer ruimte voor natuur beschikbaar komt. Het Flevo-landschap wil mensen enthousiast maken voor natuur en erfgoed. Daartoe organiseren we activiteiten en geven we voorlichting in onze gebieden en via onze uitgaven.

Lees meer

Onze gebieden

Ruim 5.100 hectare natuur wordt door Het Flevo-landschap onderhouden. Deze gebieden zijn zeer divers: van oerbossen tot moerassen en van weidevogelgebieden tot UNESCO Werelderfgoed zoals Schokland. Onze gebieden zijn grotendeels toegankelijk voor het publiek en je kunt er heerlijk fietsen en wandelen. In sommige gebieden worden ook excursies en activiteiten georganiseerd.

Ontdek onze gebieden

ANBI-stichting

Onze stichting beschikt over de ANBI-status. Deze status heeft zowel voor begunstigers als voor ons voordelen. Begunstigers kunnen hun gift(en) geheel of gedeeltelijk aftrekken bij de belastingdienst en wij hoeven over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting te betalen. Hierdoor kunnen wij ieder bedrag dat aan ons wordt geschonken of nagelaten volledig inzetten voor de bescherming van natuur, landschap en historisch erfgoed in de provincie Flevoland.

Help mee

Praktische info

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?