Standpunten

Flevoland is jong land met een rijke historie en een bijzondere natuur. Een uniek stukje Nederland met landschapselementen, ondergrond, planten en dieren die je niet of nauwelijks elders vindt. En dat willen we graag zo houden.

Visie Rijk Voorland

‘Rijk Voorland’ is een natuurinclusieve toekomstvisie op de provincie Flevoland waarin Het Flevo-landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vooruitkijken op wat de Flevolandse natuur nodig heeft om robuust en verbonden te zijn. En ook hoe natuur voor al die andere ruimtelijke opgaven en sectoren van meerwaarde kan zijn. Het is een handreiking om op een optimistische manier als burgers, boeren, natuurbeheerders en overheden samen te werken aan een mooi, groen en vitaal Flevoland waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is.

Download Visie Rijk Voorland

Inspiratienotitie Voor een Rijker Flevoland

Vier Flevolandse organisaties hebben hun gedachten over de toekomst van natuur en landschap in Flevoland gebundeld. Het Flevo-landschap, LTO-Noord, Landschapsbeheer Flevoland en het Flevolands Agrarisch Collectief zijn van mening dat Flevoland over grote schatten en potenties beschikt: een voedselrijke bodem, een internationale deltanatuur, een boeiende historie, een krachtig en uniek landschap, een ondernemende bevolking, eigentijdse steden, en nog ruimte om zich duurzaam en gastvrij verder te ontwikkelen. In de Inspiratienotitie schetsen wat daar voor nodig is.

Download inspiratienota

Standpunt Lelystad Airport

Het Flevo-landschap is kritisch op de uitbreidingsplannen bij onze buren, Lelystad Airport. Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van de luchtvaart in Flevoland. De impact van de huidige regionale vluchten vanaf Lelystad Airport is acceptabel voor mens en natuur, de beoogde uitbreiding met vele (vooral) Europese vakantievluchten is dat niet. De luchtvaart draagt substantieel bij aan de concentratie van CO2 in de atmosfeer en is daarmee mede verantwoordelijk voor klimaatverandering.

Lees meer

Standpunt windenergie

Nederland wil minder afhankelijk worden van fossiele energie en een groter aandeel energie uit hernieuwbare bronnen winnen. Windenergie is naast biomassa, biogas en zonne-energie daarin een belangrijke bron. De provincie Flevoland heeft de ambitie om in onze regio meer energie uit wind te winnen en verrommeling van het landschap tegen te gaan door op te schalen met grotere windmolens en oude windmolens te saneren. Hiertoe heeft de provincie samen met de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde het Regioplan Wind laten ontwikkelen voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

Lees meer

Standpunt zonne-energie

Ook zonne-energie kan een belangrijke bron zijn om minder afhankelijk te worden van fossiele energie en een groter aandeel energie uit hernieuwbare bronnen te winnen. Er zijn verschillende vormen van zonne-energie. In Nederland gaat het vooral om fotovoltaïsche zonne-energie, waarbij door middel van zonnecellen licht wordt omgezet in elektriciteit. Zonne-energie komt in Flevoland nu vooral voor in de vorm van zonnepanelen op daken. Het inrichten van percelen als zonneweide (zonnepark, zonneveld) is echter steeds meer in opkomst.

Lees meer

Over Het Flevo-landschap

Stichting Flevo-landschap is opgericht in 1986 en beheert, behoudt, ontwikkelt en ontsluit ruim 5.100 hectare natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Flevoland. De 35 medewerkers en 150 vrijwilligers van Het Flevo-landschap zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor natuur en landschap. Daarbij worden zij gesteund door 12.500 begunstigers, bedrijfsvrienden en samenwerkende partners. Het Flevo-landschap gelooft er in dat het beleven van de natuur zorgt voor meer betrokkenheid bij en een betere bescherming van onze Flevolandse natuur.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?