Nieuwe Natuur Flevoland

Het Flevo-landschap realiseert op verschillende locaties in Flevoland nieuwe natuur met steun vanuit het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland. Het gaat om toegankelijke en beleefbare natuur, dichtbij bewoners, waarbij zowel de ecologische waarde als verweving met bijvoobeeld landbouw belangrijk zijn. Het gaat om de volgende projecten:

Noorderwold-Eemvallei Zeewolde Het Flevo-landschap

Noorderwold-Eemvallei

In Zeewolde, vlakbij Almere en stadsdeel Oosterwold, werken we aan 170 hectare nieuwe natuur. Met bos, moerassen en akkers waar vogels volop voedsel vinden –  ook ’s winters – én nieuwe vormen van natuurvriendelijke landbouw en ander agrarisch medegebruik. Verder maken we de oude Eemvallei weer zichtbaar in het landschap. Wandelaars en fietsers kunnen hier natuur in combinatie met natuurlandbouw gaan ontdekken en beleven.

Lees verder
vogel in riet

Gouden randen Pampushout

Aan de randen van de Pampushout in Almere komen mini-wetlands: flauw aflopende oevers met in het ondiepe water kleine eilandjes. In dit soort plas-drasomstandigheden met riet en andere waterplanten vinden veel dieren eten, een schuilplaats of plek om nageslacht te krijgen. Denk aan otters, bevers, vleermuizen, ringslangen, vissen en water-, riet- en moerasvogels. Deze nieuwe natuur voegt een nieuw leefgebied toe aan de Pampushout (525 ha) en vormt een schakel in de ecologische verbindingszone van de Lepelaarplassen naar het Kromslootpark. Een eerste Gouden Rand is in 2020 gerealiseerd.

Lees verder
nieuwe natuur schokland werelderfgoed het flevo-landschap

Schokland

De archeologische schatten in de bodem in en rond Schokland zijn uniek door hun omvang en compleetheid; de reden dat Schokland UNESCO Werelderfgoed is. Behoud van de archeologische waarden ten zuiden van het voormalige eiland, in een ondergrondse rivierduin, vraagt functieverandering. Dat neemt de knelpunten weg tussen archeologie en landbouw en verbetert de mogelijkheden voor natuurbeleving en recreatie. Nieuwe, natte natuur voor behoud van het werelderfgoed.

Lees verder
Urkerveld Het Flevo-landschap

Urkerveld (afgerond 2020)

Het Urkerveld (29 ha) verbindt het Urkerbos met IJsselmeer: van een oud bos via een struweel van struiken met bloemen en vruchten naar een open landschap met kruidenrijk grasland, en dan de machtige dijk op. Het vochtige grasland met veel nat-droog overgangen is zich nog volop aan het ontwikkelen. De gemeende Urk zorgde voor het fiets- en wandelpad dat een rondje Urk mogelijk maakt en langs geologisch reservaat P. van der Lijn loopt.

Lees verder

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?