Urkerveld

Urkerveld, grasland, bos, schapen,

Het Urkerveld was moeilijk bewerkbare landbouwgrond vanwege de keilemen ondergrond, het kwelwater en stenen uit vroegere tijden. In 2019 en 2020 hebben we het gebied omgevormd tot nieuwe natuur. Hiervoor zijn poelen en een slenk gegraven en bossages geplant. Daarmee is een toevluchtsoord ontstaan voor planten en dieren die houden van natte voeten en overgangen van nat naar droog. Ook vergroot deze nieuwe natuur de veerkracht van het Urkerbos en het nabijgelegen natuurgebied Rotterdamse Hoek. Een gebied dat ook in ons beheer is. Deze veranderingen heeft de natuur als geheel rijker en meer divers gemaakt.

Het project heeft ook de natuurbeleving sterk verbeterd. Niet alleen zijn er meer soorten planten en dieren, maar er is ook een meer divers landschap ontstaan. In samenwerking met de gemeente Urk is er een nieuw fiets- en wandelpad gekomen. De gemeente onderhoud dit pad. Hierdoor is een ‘rondje Urk’ ontstaan dat al snel populair is geworden bij bewoners en andere recreanten. Vanaf de Westmeerdijk heb je van een prachtig uitzicht landinwaarts. Een mooie plek om van het Urkerveld te genieten.

Vogels en insecten

Het vochtige grasland heeft de potentie een spectaculair natuurgebied te worden waarin veel bijzondere vogels, vlinders en libellen zich thuis zullen voelen. Denk aan kritische weidevogels als de kwartelkoning, zomertaling, kemphaan en tureluur, maar ook aan zomertortel en grauwe klauwier of vlinders zoals het bruin zandoogje.

Programma Nieuwe Natuur

De ontwikkeling van het Urkerveld is mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, voor meer natuur dichtbij Flevolanders. Het Flevo-landschap nam samen met de gemeente Urk het initiatief voor dit project. Ook Waterschap Zuiderzeeland was bij de ontwikkeling betrokken.

©

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?