Eerste Gouden rand van de Pampushout aangelegd

De eerste ‘Gouden rand’ van de Pampushout in Almere is in 2020-2021 ingericht, een stuk nieuwe natuur van vijf hectare. Poldertocht de Hoge Wetering, aan de noordkant van dit bos, kreeg hierdoor afgelopen jaar een natuurimpuls. De tocht werd flink breder, en kreeg een flauw oplopende oever en eilandjes. De Gouden rand biedt zo ruimte aan watervogels, steltlopers, rietzangers en soorten als de otter en de bever. Ook dieren als vleermuizen, ringslangen en vissen profiteren van dit stuk nieuwe natuur.

Dit soort verbindingen zijn belangrijk voor de natuur. In de stad hebben niet alleen mensen wegen, huizen en winkels nodig. Ook dieren en planten hebben veilige, doorgaande verbindingen nodig en plekken waar ze voedsel kunnen vinden en uit kunnen rusten.

Daarnaast kan hij meer water afvoeren. Verder kun je er nu langswandelen.

Het riet moet nog even flink doorgroeien. Maar dan gaat dit nieuwe deel van de ecologische verbinding dwars door Almere in de winter- en voorjaarszon echt haar naam eer aan doen.

Het eerste stuk nieuwe natuur ligt tussen het Fischerpad (fietspad) en de Pampushavenweg in Almere. De komende jaren hopen we samen met provincie, gemeente en waterschap nog twee stukken gouden rand bij de Pampushout te realiseren.

Ontwikkeling stad en natuur

De gemeente Almere is blij met de oplevering van de eerste Gouden rand: ‘Hiermee is een kwetsbare schakel in de ecologische verbinding tussen het Kromslootpark en de Lepelaarsplassen veranderd in een gebied van grote waarde. Ons doel is om de ontwikkeling van stad en natuur hand in hand te laten gaan. Daar is dit een prachtig voorbeeld van. Bovendien speelt dit gebied een belangrijke rol bij het afvoeren van water vanuit Almere Poort, bijvoorbeeld bij hevige regenval. Het is één van de maatregelen die ervoor zorgen dat de bewoners van Poort droge voeten houden.’

Robuust en veerkrachtig

De provincie investeert in dit project omdat het helpt de natuur als geheel robuuster en veerkrachtiger te maken. ‘De combinatie van blauw en groen in gebieden met toekomstige verstedelijking is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke woonomgeving voor mens en dier, nu en in de toekomst.’

Waterafvoer

Waterschap Zuiderzeeland noemt het project een voorbeeld van hoe een betere waterafvoer en grotere waterberging samen kunnen gaan met betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling. ‘Samenwerken met Het Flevo-landschap aan herinrichting en verruiming van het watersysteem zoals deze Gouden rand levert meerwaarde op voor natuur, stad, het landelijke gebied en hun gebruikers.’

Programma Nieuwe Natuur

De realisatie van deze eerste vijf hectare Gouden rand Hoge Wetering bij de Pampushout werd mogelijk gemaakt door het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, de gemeente Almere, Het Flevo-landschap en de Nationale Postcode Loterij, in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland. Het Flevo-landschap beheert de ‘gouden’ natuur.

©

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?