Groot onderhoud Natte Graslanden

Het is tijd voor groot onderhoud aan de Natte Graslanden van de Lepelaarplassen. We werken toe naar betere greppels, grotere broedeilandjes en herstel van de openheid van dit weidevogelgebied.

wal rond natte graslanden

Open landschap

Voor weidevogels is open landschap belangrijk. De begroeiing op de aarden wal aan de west- en zuidkant (naast het fietspad) is in de loop der jaren echter behoorlijk fors geworden, inclusief verschillende bomen. Weidevogels hebben hierdoor weinig overzicht meer. Daardoor voelden ze zich minder veilig tegen predatie.

Op de aarden wal direct langs de Natte Graslanden gaan daarom de grote bomen, boomvormers en struiken die boomvorming zijn verwijderd worden.

Nat, vochtig en droog

Voor weidevogels zijn ook afwisseling van voldoende nat en droog grasland cruciaal. Natte omstandigheden om voedsel te zoeken en veilige droge delen om te broeden. De greppels in de Natte Graslanden zijn in de loop der jaren echter uitgevlakt en begroeid geraakt. Daardoor blijft er onvoldoende water in staan. Een teveel aan water kunnen ze ook niet afvoeren. Verder zijn er te weinig speciale broedeilandjes. Grondbroedende vogels zoals de kluut zijn daar beter beschermd tegen een deel van de roofdieren. Er is behoefte aan een grotere oppervlakte gezien de aantallen vogels.

Daarom worden de greppels opgeschoond en het profiel hersteld: een vlakke bodem met een zo groot mogelijk overgangsgebied tussen water en land. De aanwezige broedeilanden worden terug op hoogte gebracht en nieuwe worden aangelegd.

natte graslanden met tocht en riet

Planning

Het werk aan de begroeiing van de aarden wal is eind juli volgens planning gestart. Deze werkzaamheden duren naar verwachting twee weken. Eind augustus start naar verwachting het werk aan de greppels. Mochten er wijzigingen in de planning optreden, dan zullen we die hier melden middels een update.

Veelgestelde vragen

Nee, de kap gaat alleen om de bomen en boomvormende struiken op de ringwal direct langs het weidevogelgebied. Die aarden wal is onderdeel van de Natte Graslanden en in beheer bij Het Flevo-landschap. Bomen tussen het fietspad en het water (Noorderplassen) blijven dus ook gewoon staan.

Fietsers kunnen mogelijk hinder ondervinden van het onderhoud van de aarden wal. We streven ernaar het fietspad langs de Natte Graslanden zoveel mogelijk open te houden. Daarnaast zijn mogelijk de machines te horen van snoeiwerk (zagen en klepelen) en het grondwerk (graven, uitspreiden). Vanachter de kijkschermen zul je tijdelijk mogelijk minder vogels zien. Tegelijk kun je van daaruit wel de werkzaamheden volgen.

Grond die vrijkomt wordt direct hergebruikt in het gebied. Grondtransporten buiten het gebied zijn daarmee niet nodig.

Met deze werkzaamheden krijgen weide- en andere trekvogels weer meer mogelijkheden om voedsel te zoeken, te broeden en te rusten. En kan bijvoorbeeld de lepelaar hier weer een vaste gast worden.

Een technische tekening is niet voor iedereen te volgen, maar voor wie echt nieuwsgierig is of er behoefte aan heeft, hebben we hem online gezet.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?