Rotterdamse Hoek: impuls voor weidevogels en rietmoeras

Meer reliëf voor behoud broedsucces

Afgelopen jaar broedden er met succes weer veel weidevogels in natuurgebied de Rotterdamse Hoek van Het Flevo-landschap. De weidevogelkavel is nu jaarrond nat. Dat maakt ook beheer lastig. “Als we niets doen, broedt hier over twee jaar geen weidevogel meer omdat overal pitrus staat”, aldus de beheerder.

Om het broedsucces te behouden, gaat Het Flevo-landschap het weidevogeldeel wat meer reliëf geven met greppels en lichte ophogingen. Vogels houden van zulke variatie in nat-droog op kleine afstand. Ze hebben beide nodig om jongen groot te brengen.  Ook het bodemleven verbetert door de ingreep. 

Minder diepe plassen

Verder gaat Het Flevo-landschap de wandelpaden rond de plassen iets verlagen. Die liggen nu 1,5 tot 2 meter hoger dan de plas. Met de verlaging verbetert de beleving van dit deel. De vrijkomende grond wordt gebruikt voor de rillen in het weidevogelgebied en gaat helpen de plassen iets ondieper te maken. Daardoor kan het zich beter tot rietmoeras ontwikkelen; de plassen zijn nu te diep om goede rietgroei te krijgen. Over een aantal jaar loop je dan ook echt langs wuivende rietpluimen, vol vogelgeluiden (’s zomers) of goudgeel oplichtend (zonnige winterdag).

Bekijk de technische tekening

Rotterdamse Hoek

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit graafwerk en grondverplaatsing binnen het gebied. Afvoer van grond is dus niet aan de orde. De planning is dat het werk na de bouwvak (zomer 2023) start en vier tot zes weken duren. Voor 1 oktober is het afgerond.

Tijdens de werkzaamheden zal het gebied tijdelijk gesloten zijn voor bezoekers, voor de veiligheid van alle betrokkenen. Deze sluiting zullen we ook ter plaatse tijdig aankondigen.

Impuls natuurkwaliteit

Zo werkt Het Flevo-landschap ook in de Noordoostpolder aan behoud en verbetering van natuurkwaliteit in Flevoland, en voor iedereen te beleven.  

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?