Rotterdamse Hoek krijgt impuls

Maandag 28 augustus starten de grondwerkzaamheden in de Rotterdamse Hoek. De ingrepen verbeteren het weidevogelgebied. Ook het rietmoeras krijgt een impuls. Het natuurgebied is zolang de werkzaamheden duren afgesloten. Dit voor ieders veiligheid. De tijdelijke sluiting wordt aangegeven bij de ingangen. De werkzaamheden duren naar verwachting 4 weken. Dit even afhankelijk van het weer. Uiterlijk 15 oktober is het werk klaar.

Meer reliëf voor behoud broedsucces

Afgelopen jaar broedden er met succes weer veel weidevogels in natuurgebied de Rotterdamse Hoek van Het Flevo-landschap. De weidevogelkavel is nu jaarrond nat. Dat maakt ook beheer lastig. “Als we niets doen, broedt hier over twee jaar geen weidevogel meer omdat overal pitrus staat”, aldus de beheerder.

Om het broedsucces te behouden, gaat Het Flevo-landschap het weidevogeldeel wat meer reliëf geven met greppels en lichte ophogingen. Vogels houden van zulke variatie in nat-droog op kleine afstand. Ze hebben beide nodig om jongen groot te brengen.  Ook het bodemleven verbetert door de ingreep. 

Minder diepe plassen

Verder gaat Het Flevo-landschap de wandelpaden rond de plassen iets verlagen. Die liggen nu 1,5 tot 2 meter hoger dan de plas. Met de verlaging verbetert de beleving van dit deel. De vrijkomende grond wordt gebruikt voor de rillen in het weidevogelgebied en gaat helpen de plassen iets ondieper te maken. Daardoor kan het zich beter tot rietmoeras ontwikkelen; de plassen zijn nu te diep om goede rietgroei te krijgen. Over een aantal jaar loop je dan ook echt langs wuivende rietpluimen, vol vogelgeluiden (’s zomers) of goudgeel oplichtend (zonnige winterdag).

Bekijk de technische tekening

Rotterdamse Hoek

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit graafwerk en grondverplaatsing binnen het gebied. Afvoer van grond is dus niet aan de orde. De werkzaamheden duren vier tot zes weken. Voor 15 oktober moet alles zijn afgerond.

Tijdens de werkzaamheden is het gebied tijdelijk gesloten voor bezoekers, voor de veiligheid van alle betrokkenen. Deze sluiting is ook ter plaatse aangegeven.

Impuls natuurkwaliteit

Zo werkt Het Flevo-landschap ook in de Noordoostpolder aan behoud en verbetering van natuurkwaliteit in Flevoland, en voor iedereen te beleven.  

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?