Herstel Beverplas in het Knarbos

De Beverplas in het Knarbos (langs de Knardijk, zie foto), is aan groot onderhoud toe. De afgelopen twee decennia heeft zich in de plas te veel bladafval en takken opgehoopt. Dit beïnvloedt de waterkwaliteit en vergroot het risico op blauwalg. Om de waterkwaliteit te verbeteren vinden deze winter baggerwerkzaamheden plaats.

beverplas, knarbos flevolandschap fietsers
© Ernst Dirksen Fotografie
bever in het water

Helder water

De Beverplas dankt haar naam inderdaad aan het voorkomen van dit bijzondere zoogdier in dit gebied. Voor soorten als de bever, otter, ijsvogel en vis is het belangrijk dat het water in de plas helder is. Ook soorten als baardman, waterral, slobeend en smient zijn er regelmatig te horen en te zien. Het fosfaatgehalte van het water is echter relatief hoog. In combinatie met alle afgevallen bladeren en takken in de plas, bestaat een grote kans op algengroei die het water troebel maakt. Om dat te voorkomen, gaan baggerwerkzaamheden plaatsvinden.

Verwerking slib

Bij de werkzaamheden wordt er deels gewerkt met een boot op het water, en deels met een kraan op de kant. De begroeiing langs de waterkant blijft hierbij zoveel mogelijk in tact.

Het slib blijft in het Knarbos. Het wordt verwerkt in een nabijgelegen bosvak, in het kader van onderzoek. In dit bosvak groeit vooral populier met weinig ondergroei, die ook minder kwetsbaar is. Het effect van het slib op de ondergroei en de bomen wordt de komende jaren onderzocht. Mogelijk levert het belangrijke informatie op voor andere natuurbeheerders.

Planning

De werkzaamheden starten naar verwachting in de loop van november en duren een week of acht.

Tijdens de werkzaamheden zal tijdelijk een deel van de wandelroute worden om gelegd, om problemen met het werkverkeer te voorkomen. Deze omleiding wordt ter plaatse aangegeven.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?