Bezoekerscentrum De Trekvogel (gesloten)

© @ Blauwdruk / Daphne de Bruijn
© 2022 Jeroen Schokker

Bezoekerscentrum gesloten

Bezoekerscentrum De Trekvogel in Almere wordt gesloopt (april-mei 2023). We ontwikkelen een nieuw bezoekerscentrum op deze locatie. Het Lepelaarplassengebied is uiteraard wel te bezoeken. Parkeer tot half mei bij Camping Waterhout (Trekvogelweg 10). De brasserie van de camping heeft een infopunt met informatie over de natuur en wandel- en fietsroutes.

Het nieuwe bezoekerscentrum wordt iets kleiner en gaat tegelijk meer kwaliteit bieden, mede door de samenwerking met een horecapartner. Binnen en buiten gaan we vertellen over de natuur, het landschap en de locatie: het voormalige werkeiland voor de aanleg van de Zuidelijke Flevopolder. Je kunt er straks heerlijk buiten zitten, iets eten of drinken, informatie over het Lepelaarplassengebied en de locatie vinden, en genieten van het uitzicht, met de skyline van Almere aan de ene kant en die van Marken aan de andere kant.

In de tussentijd bieden we informatie over de natuur en wandel- en fietsroutes bij ons infopunt bij Camping Waterhout, Trekvogelweg 10 in Almere. Op de locatie zelf zijn er tussen sloop en nieuwbouw wel picknickbanken en een informatiepaneel met routes te vinden.

Lees ook de veelgestelde vragen voor de laatste stand van zaken.

Nieuwbouw: op de koffie bij de boswachter

Het nieuwe bezoekerscentrum wordt een plek waar je je, als je buiten staat, al welkom voelt; die natuur ademt. Wandel rustig binnen met je modderige wandelschoenen voor een kop koffie met wat erbij en om de laatste vogelnieuwtjes te horen of te vertellen. Binnen heb je volop zicht op de mooie luchten. Buiten kun je ook even rustig zitten, met een natuurspeelplek en een fietsenstalling. Een plek om even aan te waaien, uit te rusten en bij te praten. Om meer te weten te komen over het gebied, routes en activiteiten. Om een wandeling of fietstocht te starten en na afloop ervaringen te delen. Een plek, kortom, die natuur, landschap en cultuurhistorie ademt. Waar je je thuis voelt en graag terugkomt. Dat is hoe we bezoekers graag willen gaan ontvangen. De nieuwbouw is nog in ontwikkeling.

Nationaal Park Nieuw Land

Een bezoek aan het Lepelaarplassengebied is ook een bezoek aan Nationaal Park Nieuw Land. De Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, het Markermeer en de Marker Wadden vormen samen het nationaal park. Verbindend element: gemaakt door de mens, waarna de natuur het vervolgens weer overnam.

Nationaal Park Nieuw Land is een vogelparadijs vlak bij de stad. Onverwacht en avontuurlijk.

Veelgestelde vragen

Door de constructie, gebruikte materialen (waaronder asbst), indeling en opzet was het niet haalbaar om het te renoveren om het te laten voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd. Het gebouw is er in 1964 als tijdelijk neergezet (25 jaar) en al zeker twee decennia ‘op’. Het was binnen donker, benauwd en oncomfortabel en dat was ook niet op te lossen, het gebouw was niet uitnodigend, en het was zeer energie-onzuinig. Tussen functioneel als kantinegebouw-pension in de jaren zestig en functioneel als bezoekerscentrum anno 2023 zit een groot verschil. Twintig jaar geleden was al de vraag wat ermee verder te doen. Het draaide volledig op vrijwilligers en kon maar twee middagen per week open. Samenwerking met horeca was er onmogelijk. Tegelijkertijd verwachten bezoekers meer kwaliteit. Met de kwaliteitsimpuls die we met nieuwbouw gaan leveren zijn meer bezoekers te verwachten en bereiken we ook meer mensen met het verhaal van natuur, landschap en de historie van deze plek.

Op 20 maart 2023 is de sloopmelding ingediend en kort erna geaccepteerd. De sloop start met een uitgebreide asbestsanering. Tijdens het werk zijn er onverhoopt nieuwe asbestbronnen zijn gevonden. Hiervoor is een aanvullend saneringsplan opgesteld en alles is volgens procedure gemeld bij de instanties. Half mei wordt de locatie bouwrijp opgeleverd.

Nee, het gebouw is geen monument. Geen gemeentelijk monument, geen rijksmonumenten. En ook geen beschermd stadsgezicht.

Naar de monumentenwaardigheid heeft in 2021 onderzoek plaatsgevonden. Er is een cultuurhistorische waardebepaling geweest en advies gevraagd aan de commissie Welstand & Erfgoed van de gemeente Almere. Dit conform de monumentenverordening van Almere. Het Flevo-landschap heeft de sloop toen vrijwillig uitgesteld in afwachting van het besluit.

In maart 2022 heeft B&W uiteindelijk besloten niet de status van gemeentelijk monument toe te kennen. Uit het advies van de Almeerse commissie Welstand & Erfgoed: “Het gebouw zelf is wellicht het enige nog overgebleven exemplaar van dit type pioniersgebouw, maar de vervallen staat waarin het verkeert en de zeer bescheiden architectuurhistorische vormgeving op zich maken het gebouw niet monumentwaardig. De hoge cultuurhistorische waarde van De Trekvogel vraagt wel om een zorgvuldige omgang met de betekenis van het gebouw en de plek.”

Verder concludeerde de gemeente: “Het toekennen van een ‘klassieke’ monumentenstatus en daarmee behoud van dit gebouw werkt de ontwikkeling van een nieuw bezoekerscentrum tegen en biedt daarmee minder kansen om de betekenis van dit gebouw en de plek ervan goed vorm te geven en te presenteren aan een groter publiek. De toekenning van een gemeentelijke monumentenstatus maakt voor de eigenaar de ontwikkeling van het object en deze plek als bezoekerscentrum onmogelijk, qua kosten en qua functionaliteit. Het werkt de belangen van de eigenaar, maar ook de belangen van andere partijen die zich inzetten voor het bieden van kwaliteit van ontvangst van  bezoekers tegen.” Zo is het nieuwe bezoekerscentrum niet alleen belangrijk voor Het Flevo-landschap, maar ook als ‘poort’ van Nationaal Park Nieuw Land.

Het gebouw is zowel voor als na de sluiting goed gedocumenteerd. Ook heeft de gemeente het nog eens digitaal ingemeten voordat de asbestsanering en sloop startte.

Uit de media begrijpen wij dat er gekeken wordt of De Trekvogel erkenning als rijksmonument verdient en hierover op korte termijn een advies naar de staatssecretaris gaat. Het Flevo-landschap heeft hier als gebouweigenaar nog geen formeel bericht over ontvangen.

Tijdens de sanerings- en sloopwerkzaamheden (4 april – half mei 2023) is de parkeerplaats voor De Trekvogel niet beschikbaar. Alleen aan de achterkant is een beperkt aantal parkeerplekken. Parkeren aan de voor- en zijkant van De Trekvogel in de weg of (half) in de berm is niet mogelijk en verboden! De weg en de uitritten moeten vrij blijven voor bewoners en ander bestemmingsverkeer. Kom daarom zoveel mogelijk met de fiets of parkeer de auto op de openbare parkeerplaats voor camping Waterhout (navigatie: Trekvogelweg 10, Almere). Lopend en op de fiets ben je vanaf daar net zo snel bij vogelkijkhut Lepelaar dan vanaf de Oostvaardersdijk.

De nieuwbouw krijgt een natuurlijke uitstraling met veel hout binnen en buiten, en veel licht en uitzicht. We onderzoeken of er een dakterras of verdieping op is te realiseren, om zo nog meer uitzichtmogelijkheden te bieden. Verder pakken we het buitenterrein aan. Denk aan een terras en een natuurspelplek. Doordat het grondoppervlak kleiner wordt, blijft er meer groene buitenruimte over.

Binnen zullen informatie (expositie) en horeca in elkaar gaan overlopen en samen een geheel vormen.

De ideeën voor het nieuwe bezoekerscentrum zullen in een vroeg stadium met betrokkenen besproken worden: van de omvang en plek van het gebouw tot hoe het verhaal van de plek te vertellen.

Wij verwachten eind 2024 / begin 2025 het nieuwe bezoekerscentrum te kunnen openen. In de tussentijd kun je terecht bij ons infopunt in Brasserie Tien van Camping Waterhout, Trekvogelweg 10 in Almere. Op zondagmiddag biedt een vrijwilliger van Het Flevo-landschap hier extra service.

Enkele keren per jaar kun je onder begeleiding van een gids door de Lepelaarplassen of is er een beverexcursie in het Wilgenbos. Houd onze activiteitenkalender in de gaten.

In verband met sluiting van bezoekerscentrum De Trekvogel starten de excursies tijdelijk vanaf Camping Waterhout, Trekvogelweg 10 in Almere.

Zeker! Het Wilgenbos, Vaartsluisbos en (delen van) de Lepelaarplassen kun je van zonsopgang tot zonsondergang bezoeken. Let op: de hond mag niet overal mee.

Praktische informatie

Wandelroutes

Bewandel onze route Oerbosroute Wilgenbos.

Parkeerplaats

Je kunt je auto parkeren op de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum. Alleen niet tijdens de sloop (april-mei 2023). Parkeer dan bij Camping Waterhout, Trekvogelweg 10 in Almere.

Start excursies

In verband met de sluiting van bezoekerscentrum De Trekvogel starten onze excursies vanaf Camping Waterhout, Trekvogelweg 10 in Almere.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?