Over het gebied

Dit voormalige rietproefveld is uitgegroeid tot een paradijs voor rietzangers en moerasvogels. Vroeger werd hier onderzoek gedaan naar de achteruitgang van rietvegetaties én naar manieren hoe riet juist bestreden kon worden tijdens de ontginning van de polder. Nu is het een natuurreservaat met vele soorten riet en bijbehorende vogels.

Van proefveld naar natuurgebied

De geschiedenis van het Gorzenveld staat volledig haaks op de tegenwoordige status als natuurgebied. Van 1971 tot 1975 was het een rietproefveld. Er werd onderzocht wat de oorzaken waren van de sterke achteruitgang van de rietvegetatie op droge plaatsen in de IJsselmeerpolders.

Het onderzoek richtte zich vooral op effectieve chemische, mechanische en biologische bestrijdingsmethoden. De resultaten zouden later in de Markerwaard van pas kunnen komen om de ontginning makkelijker en sneller uit te voeren.

blauwborst

Actief beheer nodig

Door de experimenten met rietbeheer is een voor moerasvogels aantrekkelijk gebied ontstaan. Naast tal van ‘gewone’ rietzangvogels, zoals de kleine karekiet en de rietgors, broeden er ook bijzondere vogels als blauwborst, baardmannetje, roerdomp en bruine kiekendief.

Eenvoudig te handhaven is rietland echter niet, doordat het wat hoger ligt dan de omgeving. Met twee watermolentjes wordt geprobeerd het water op peil te houden. En in de kade rond het gebied is een scherm ingebracht dat zijdelings weglekken van het water moet tegengaan. Het is een continue strijd om te voorkomen dat het water door de zandige ondergrond wegzakt richting de Rassenbeektocht. Actief beheer is en blijft nodig.

Poelen

Grenzend aan de Rassenbeektocht zijn naast het Priempad fraaie poelen aangelegd. Dankzij het wegsijpelende water uit het Gorzenveld zijn de oevers van de poelen altijd vochtig. Er groeien bijzondere planten zoals moerasandijvie. Paarden begrazen het terrein tussen moeras en poelen.

Achter de poelen ligt het eigenlijke rietmoeras waarin diverse bijzondere moerasvogels hun domein hebben. Een ruig begroeide strook verbindt dit gebied met de Stichtse Putten en het Gruttoveld en Hulkesteinse bos. Je kunt deze gebieden tijdens een bezoek goed combineren.

Locatie

Tussen de Gooiseweg en de kruising Priempad-Rassenbeektocht.

Praktische informatie

Geen vrije toegang

Het Gorzenveld is niet toegankelijk voor publiek. Met een verrekijker is het gebied vanaf de zijkant wel te beleven.

Vogels observeren

Vanaf het Priempad is het goed mogelijk om vogels te kijken. Neem daarvoor je verrekijker mee.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?