Over het gebied

Het Gruttoveld is een weidevogelreservaat met natte graslanden en veel sloten. Dit trekt typische weidevogels als aan zoals de grutto, kluut, graspieper en diverse soorten ganzen en eenden. Vooral in de winter zie je hier honderden ganzen en in het voorjaar vind je er veel weidevogels. Soms tref je er bijzonderheden, zoals pleisterende kraanvogels.

Weidevogelreservaat

Het Gruttoveld is een restant van een gebied dat ooit een 1.000 hectare groot weidevogelterrein was. Ook diende dit gebied als ‘ganzenopvanggebied’. Het gebied had de Ganzengouw moeten worden, maar nog tijdens de inrichting is besloten dat er 2.000 hectare aan de Oostvaardersplassen zou worden toegevoegd. De Ganzengouw is daardoor nooit gerealiseerd. Het Gruttoveld is samen met de Rassenbeektocht gespaard gebleven van herontginning en nu alsnog een belangrijk nat weidevogelgebied.

Ganzen, eenden en weidevogels

Het hele jaar door is er een grote variatie aan water- en weidevogels te vinden in het Gruttoveld, waaronder bijvoorbeeld het witgatje en de watersnip. In de winter zijn er honderden ganzen en eenden aanwezig die rusten en drinken op het dan onder water staande grasland.

De natte weiden vormen de ideale plek voor weidevogels zoals de grutto, kluut en tureluur. Ook de kievit en scholekster weten het Gruttoveld te vinden. Met een verrekijker raak je hier niet uitgekeken.

Natte weiden

De inrichting en het beheer van het Gruttoveld zijn gebaseerd op de ervaring die in Oostelijk Flevoland is opgedaan met weidevogelterrein de Kievitslanden. Het gebied bestaat uit een kern van natte weiden met een geleidelijke overgang naar droger grasland aan de buitenrand.

Het nat houden van het terrein is moeilijk. De twee watermolens die in 1991 zijn geplaatst konden het niet aan. Daarom zijn er in 1996 nog twee molens bijgeplaatst. Door het gebied lopen verschillende sloten. Om het gebied vochtig te houden is er een foliewand ingegraven rondom het gebied.

Graspieper

De bodem is plaatselijk zanderig waardoor het uit de Rassenbeektocht opgepompte water weer snel wegzakt. Hierdoor is het gebied niet voor alle weidevogels geschikt als broedgebied, maar de graspieper profiteert hiervan.

Bijzonder is dat de graspieper de meest voorkomende weidevogel is, een soort die elders in Nederland snel zeldzamer wordt. De verschillen in hoogteligging van het maaiveld zorgen voor een gevarieerde vegetatie waarin de graspieper zich blijkbaar goed thuis voelt.

Locatie

Halverwege de Rassenbeektocht.

Praktische informatie

Geen vrije toegang

Het Gruttoveld is niet toegankelijk voor publiek. Wandelend over de Rassenbeektocht is het gebied goed zichtbaar. Vergeet dan je verrekijker niet. Je kunt je auto parkeren bij de Winkelweg.

Vogels observeren

De vogels zijn goed zichtbaar vanaf de Rassenbeektocht.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?