Heggenlandschap

© Ernst Dirksen Fotografie

Over het gebied

Het Heggenlandschap is een voormalig zanddepot. In 1970 is dit gebied beplant met allerlei soorten heggen en hagen die op andere plaatsen in Nederland slechts spaarzaam voorkomen. Het gebied is niet toegankelijk voor publiek.

Heggen en hagen

In het rijk geschakeerde Heggenlandschap staan allerlei soorten heggen en hagen. Deze beplantingen bestaan uit diverse struiksoorten. Ze hebben verschillende breedtes en zijn aangelegd op de restanten van een zanddepot. Tussen de heggen en hagen liggen extensief begraasde weiden met poelen en boomgroepen.

 

 

 

 

Heggenlandschap

Gebaseerd op het ‘oude land’

Het kleinschalig ontworpen landschap met heggen en hagen is gebaseerd op de ‘oude’ landschappen langs de grote rivieren, in Zeeland en de Achterhoek. Het is oorspronkelijk aangelegd als proefobject: een staalkaart van allerlei typen heggen en hagen. De opzet was om te leren welke typen zich lenen voor aanplant in Flevoland als landschappelijk element met meer natuurwaarden dan de gebruikelijke wegbeplantingen; een vorm van natuurbouw. De heggen en hagen die ooit zijn aangeplant voor (nooit doorgegaan) onderzoek naar opbrengsten voor economie en natuur van zulke houtsingels.

hondsroos

Rijke flora

In het Heggenlandschap zijn vooral eenstijlige meidoorn, sleedoorn, wegedoorn, Spaanse aak, kornoelje, hazelaar, liguster en hondsroos geplant. Andere soorten, zoals zoete kers, vogelkers, mispel en wilde appel, komen in enkele heggen in kleine aantallen voor. Helaas heeft bacterievuur er voor gezorgd dat de meidoorns grotendeels zijn verdwenen. De graslanden worden sinds 1987 het gehele jaar begraasd.

Locatie

Aan het Larserpad, de weg voor langzaam verkeer van Lelystad naar Harderwijk, tegenover de T-kruising met de Meeuwenweg.

Praktische informatie

Geen vrije toegang

Heggenlandschap is niet toegankelijk voor publiek en ook niet te beleven vanaf de weg.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?