© Ernst Dirksen Fotografie

Over het gebied

Het dorp Larsen kwam er nooit. Wel het gelijknamige en gevarieerde bos, met veel verrassende doorkijkjes en enkele kleine strandjes. Het Larserbos is gevarieerd en rijk aan vogels en wordt doorkruist door verschillende wandel- en fietspaden.

Botanische waarde

In de buurt van waar ooit het dorp Larsen was gepland, ligt nu het Larserbos. De grote verrassing van het bos zijn de vier strandjes. De strandjes hebben een botanische waarde. Er groeien bijzondere planten, zoals moeraswolfsklauw, geelgroene zegge, echt duizendguldenkruid en strandduizendguldenkruid, dwergviltkruid en rietorchis. Op iets hoger gelegen delen staan soorten als heidespurrie en langbaardgras. Zelfs struikheide groeit er, een teken dat het zand niet alleen voedselarm en vochtig is, maar ook kalkarm. Bij een van de strandjes heeft de bever zijn burcht gebouwd.

Vogelrijk

Het Larserbos wordt steeds mooier, een sfeervol decor voor een rustgevende wandeling. De langzamerhand imposante bomen en volgroeide struiken benadrukken de kleinschalige afwisseling van open en gesloten bos. Het bos grenst aan de Larservaart, de Larservaartstrook en aan het Heggenlandschap en de Wildwallen. Daardoor heeft het bos als het ware uitlopers naar het Natuurpark, het Knarbos en het Harderbos.

Mogelijk is dit een van de redenen waarom de vogelbevolking van het Larserbos zo soortenrijk is: er broeden ongeveer 45 vogelsoorten in aantallen die hoog zijn in vergelijking met gerenommeerde bossen als het Horsterwold. De talrijke zomertortels wijzen op een goed ontwikkelde struiklaag. Er zijn ook relatief veel bijzondere soorten, zoals kleine bonte specht, en grauwe vliegenvanger. Dit betekent dat het bos zich ontwikkelt tot een meer natuurlijk bos met flink wat dood hout.

Soortenrijkdom

Het Larserbos is één van de grotere bosgebieden van Het Flevo-landschap. Het beheer richt zich op het versterken van de natuurkwaliteit binnen het bos. In de praktijk houdt dat in dat dood hout blijft liggen in dit bos, zodat het voedsel, bescherming en broedmogelijkheden biedt aan verschillende vogelsoorten.

In het bosgebied zijn verschillende ‘open ruimtes’ aanwezig: schraalgraslandjes, vlinderveldjes, een voormalige akker en een open oostrand. De schraalgraslandjes en de vlinderveldjes worden gehooid, om de grond schraal te houden. Daarvan profiteren diverse soorten bloemen, kruiden en insecten.

Wandelen en fietsen

De voormalige akker en de oostrand worden begraasd door koeien. We streven naar een mozaïek van glanshaverhooiland met wat ruigere stukken. Al deze open ruimtes worden zoveel mogelijk verbonden door geleidelijke bosranden en vlinderbanen. Op die manier blijven ook kritischere graslandvlinders zoals het bruin zandoogje en groot dikkopje goed aarden in het Larserbos.

Wandelaars en fietsers kunnen hun hart ophalen. De heideroute leidt de bezoeker langs verschillende bijzondere plekken in het bos. Langs de route staan op meerdere plekken bankjes of picknickbanken om even te rusten en van de omgeving te genieten.

Locatie

Aan de weg Lelystad – Harderwijk (N302) ter hoogte van de kruising met de Vogelweg.

Praktische informatie

Wandelen

Je kunt hier heerlijk wandelen op (half)verharde paden

Parkeren

De hoofdparkeerplaats is aan de Rietweg. Bij de Zeebiesweg is ook nog een kleinere parkeerplaats. Vanaf beide locaties kun je de wandeling starten.

Verrekijker aanbevolen

Neem je verrekijker mee.

Honden aan de lijn

Honden zijn welkom, wel aangelijnd.

Laarzen aanbevolen

Laarzen of wandelschoenen aanbevolen.

Picknicktafel aanwezig

Picknicktafel en bankjes aanwezig.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?