Larservaartbos

Over het gebied

Het Larservaartbos bestaat uit aangeplante groepen populier, es, esdoorn, eik en beuk. Er komen veel soorten bosvogels voor en er wonen bevers. Wie geluk heeft ziet de visarend jagen boven de Larservaart terwijl je wandelt door het bos of fietst over het slingerende fietspad.

Bos in ontwikkeling

Het Larservaartbos is een lang (10 km!), smal bos, dwars door Flevoland. Door de langgerekte vorm, de nabijheid van de Larservaart en de centrale ligging in de provincie is het een belangrijke verbinding tussen natuurgebieden langs het Larserbos, van zuidoost naar noordwest. Zowel zoogdieren als vogels, vlinders en andere insecten maken gebruik van het Larservaartbos om naar andere gebieden te migreren. Het gebied is van groot belang voor aan water gebonden soorten zoals de bever, otter en diverse watervogels.

Verbindingszone

Het langgerekte Larservaartbos vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen de bossen rond Lelystad en de bossen langs de randmeren. Via het aangrenzende Heggenlandschap maakt dit bos ook verbinding met het Knargebied en het Knarbos. Natuurpark Lelystad en het Larserbos zijn met elkaar verbonden door een imposante populierenlaan en een nog jonge eikenlaan langs de Larserringweg. Ter hoogte van het vliegveld Lelystad ligt een beverplas en een gedeelte van de oever van de Larservaart is natuurvriendelijk. In het Larservaartbos zijn voornamelijk groepen populieren, es, esdoorn, eik, beuk en iep aangeplant. Over de volle lengte van het gebied loopt een slingerend fietspad.

Lappendeken

Het bos is niet aaneengesloten, de bosvakken liggen als een lappendeken verdeeld over de strook. Het landschap is ruimtelijk erg gevarieerd. Door de variatie in bos en open ruimten, de relatief hoge leeftijd van de bomen en de rijkelijk aanwezige struiklaag zijn er veel soorten broedvogels. Er komen opvallend veel ‘echte’ bosvogels voor: houtsnip, appelvink, boomkruiper, grote bonte specht, glanskop en grauwe vliegenvanger. Ook insecten en amfibieën zijn in de meer dan 10 kilometer lange strook goed vertegenwoordigd. Verder bivakkeren er zoogdieren, waaronder de bever.

Locatie

Parallel aan de weg Lelystad-Harderwijk langs de Larservaart.

Praktische informatie

Wandelen

Wandelen op paden.

Fietsen

Fietsen over het speels slingerende fietspad dat het gehele gebied doorkruist.

Parkeren

Je kunt je auto parkeren aan de Rietweg.

Verrekijker aanbevolen

Neem je verrekijker mee.

Honden aan de lijn

Honden zijn toegestaan aan de lijn.

Visplekken aanwezig

In het Larservaartbos zijn visplekken aanwezig.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?