Over het gebied

De Reigerplas is ontstaan door het winnen van zand voor de aanleg van de A6. De plas is omgeven met bos, struweel en ruigte en heeft vooral een recreatieve functie. Rondom het water, dat in trek is bij verschillende watervogels, komen diverse soorten zangvogels voor. Ook de visarend wordt hier af en toe waargenomen.

Water, ruigte en bos

De Reigerplas isĀ  – net als de nabijgelegen Ooievaarsplas – gegraven om zand te winnen voor de A6. De Reigerplas heeft zowel een natuurfunctie als een recreatiefunctie en je kunt er heerlijk zwemmen en zonnebaden. De plas wordt omringd door ruigtevegetatie met veel vlierbesstruiken. Het aangrenzende bos en struikgewas zijn aangeplant en bestaan vooral uit wilg, vlier en populier. Er komen vogels voor als rietgors, grasmus, braamsluiper, kneu en putter. Het water is aantrekkelijk voor de visarend, want die wordt af en toe waargenomen door op de A6 rijdende vogelliefhebbers.

Recreatie

De Reigerplas heeft vooral een recreatieve functie en is bedoeld voor rustige waterrecreatie. Er zijn aanlegsteigers en een zandstrandje (op dit strandje mogen geen honden komen). De plas is ook varend te bereiken vanaf de Lage Vaart. Een fietspad en fietsbrug zorgen ervoor dat tijdens een wandel- of fietstocht een bezoek kan worden gebracht aan het nabijgelegen wegrestaurant.

Recreatie en natuur

Hoewel de nadruk op (water)recreatie ligt bij de Reigerplas, kunnen ook natuurliefhebbers er hun hart ophalen. Veelvoorkomende soorten in het gebied zijn appelvink, bosrietzanger, grasmus, tuinfluiter, zanglijster, nachtegaal en zwartkop. Opvallende passanten zijn onder meer zeearend, visarend, steltkluut en grote gele kwikstaart. Voorkomende zoogdieren zijn onder meer: ree, otter, bever, konijn, haas, vos, wezel, hermelijn en boommarter.

Locatie

Tussen de A6, Praamweg en Ooievaarsweg.

Praktische informatie

Parkeren

Parkeren aan de Ibisweg/Ooievaarsweg.

Wandelpaden

Er kan heerlijk gewandeld worden.

Honden toegestaan

Honden aan de lijn. Op het strandje mogen geen honden komen.

Rolstoeltoegankelijk

Het gebied is rolstoeltoegankelijk.

Fietspaden

Je kunt fietsen in dit gebied.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?