Stichtse Putten

Over het gebied

Tijdens de aanleg van de A27 was een deel van de Stichtse Putten in gebruik als zanddepot. Nu is het een natuurgebied met ondiepe plassen en moeras, deels begrensd door bos. Er komen allerlei soorten (water)vogels voor. Een klein, maar verrassend gebied voor een wandeling.

Verbindende schakel

Het bos-, moeras- en plassengebied Stichtse Putten is de verbindende schakel tussen de bossen van het Gooi en die in Flevoland. Over dit bruggenhoofd kunnen planten en dieren vanuit het Gooi Flevoland koloniseren, of juist de polder verlaten. Dit migratieproces gaat altijd door en is nodig om de natuur gezond te houden en verder te ontwikkelen. Daarom is het goed dat de Stichtse Putten veel variatie kent: bos, ruigten, grazige plekken, rietkragen en plassen. En juist die variatie en ongereptheid maken de Stichtse Putten tot een verrassende wandellocatie.

Zorgvuldig ontwerp

De Stichtse Putten dankt zijn ontstaan aan de aanleg van de A27. Waar nu plassen liggen, bevond zich een groot zanddepot voor de aanleg van deze snelweg. Omdat het natuurgebied grenst aan de entree van Flevoland, is aan het ontwerp veel aandacht besteed. De Stichtse Putten bestaat uit twee grote plassen en een moeras, aan de oostzijde begrensd door gemengd loofbos.

De ondiepe plassen en het moeras zijn een eldorado voor watervogels. Van knobbelzwaan tot lepelaar, van kluut tot grauwe gans, allerlei algemene en bijzondere vogels zijn er aan te treffen.

Faunatunnel

Voor lopende en kruipende dieren vormen de A27 en Gooiseweg een nauwelijks te nemen hindernis. Daarom is op een goed gekozen plek onder de Gooiseweg een tunneltje aangebracht in de vorm van een dikke buis. Deze buis wordt druk gebruikt door onder andere muizen, egels en wezels. Zelfs hazen en vossen weten deze veilige passage te vinden. Het gebied biedt nog een verrassing: een modelvliegtuigveld.

Locatie

Ten oosten van de Stichtse brug aan de A27 en de Gooise weg.

Praktische informatie

Parkeren

Je kunt je auto parkeren aan de Gooimeerdijk oost.
Let op: ga niet door het hek. Ook als het open staat of niet op slot zit. Dit is de entree voor de modelvliegclub. Dit hek kan gesloten worden.

Wandelpaden

Je kunt wandelen op de paden.

Verrekijker aanbevolen

Neem je verrekijker mee.

Honden aan de lijn

Honden zijn welkom, maar wel aan de lijn.

Laarzen aanbevolen

Trek laarzen aan als je de Stichtse Putten gaat bezoeken. Het kan drassig en vochtig zijn.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?