Toppad Urk

© Ernst Dirksen Fotografie

Over het gebied

Midden tussen de bebouwing van Urk vind je een gebied met bijzondere flora en fauna. Het Toppad was het eerste Staatsnatuurmonument in Flevoland. De kalkrijke zandbodem draagt bij aan de grote variatie, van open water en rietland tot nat grasland en moerasbos. Bij de Urkers staat het gebied bekend als de witte zandvlakte.

Eerste Staatsnatuurmonument

Het Toppad is het eerste Staatsnatuurmonument in de provincie Flevoland en ligt midden in de bebouwing van Urk. Het gebied bestaat uit een oud en een nieuw deel. Het oude deel, het kerngebied, is een restant van de Staart van het eiland Urk. Deze Staart is in 1952 tot onder het grondwaterpeil afgegraven voor zandwinning. Op sommige plekken is bagger en zavel uit de Urkervaart gestort. Dankzij de kleiarme, kalkrijke zandige bodem is het Toppad zeer gevarieerd.

Veel afwisseling

Dit oude gedeelte heeft in 1989 de status Staatsnatuurmonument gekregen. Het bestaat uit vochtig tot nat grasland, open water, nat rietland, verruigd rietland, duinrietgrasland, wilgenstruweel, wilgenbos en berkenbroekbos.

Het nieuwe deel is er in 1994 aan toegevoegd als buffer tussen het reservaat en de nieuwe woonwijk die aan drie zijden van het reservaat grenst. Dit gedeelte bestaat uit vochtig en nat voedselrijk grasland waarin vier plassen zijn aangelegd.

Soortenrijk

Door de afwisseling van water, rietmoeras en bos is het Toppad rijk aan vogels. Er zijn ruim 40 broedvogelsoorten geteld, waaronder Rode Lijstsoorten zoals de snor, slobeend, kneu en nachtegaal. Ook broeden er wilde eend, kleine karekiet, fitis, rietgors en meerdere paartjes bruine kiekendieven. Schuwe vogels als dodaars leven er eveneens, reden waarom het gebied niet vrij toegankelijk is. Ook de flora is bijzonder: er groeit galigaan, kamvaren, rietorchis en duizendguldenkruid.

Locatie

In de gemeente Urk, bij de kruising van Urkerweg en Toppad.

Praktische informatie

Geen vrije toegang

Het Toppad is niet toegankelijk voor publiek. Op verzoek worden er excursies gehouden. Houd onze agenda in de gaten voor excursies.

Verrekijker aanbevolen

Met je verrekijker kan je aan de randen van het gebied vogels spotten.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?