Urkerbos en Urkerveld

© Ernst Dirksen Fotografie

Over het gebied

Het Urkerbos is het meest diverse bos van Flevoland met vele soorten loofhout, naaldhout en natuurrijke open plekken. In het Urkerbos liggen het geologisch reservaat P. van der Lijn en het Staartreservaat. Bij het bos vind je ook een mooi natuurspeelbos. Het natuurgebied Urkerveld verbindt het bos met de IJsselmeerdijk en het IJsselmeer.

Urkerbos, een bonte mengelmoes

Het Urkerbos is voor Flevolandse begrippen een ouder bos. En dat zie je meteen. Vele schakeringen groen, grote bomen en volop bosvogels. Het Urkerbos bestaat uit een mengeling van soortenrijk loofbos, naaldhoutbos en natuurrijke open plekken. Het bos blijft zich ontwikkelen. De populieren naderen deels het einde van hun levensloop en de vakken fijnspar worden door stormen omgetoverd in een bont geheel van open en gesloten plekken. De fijnsparren wortelen namelijk maar oppervlakkig. Dat komt mede door de hoge grondwaterstand en de bodem die laagsgewijs en pleksgewijs bestaat uit kalkrijke klei, veenmosveen en keileem of zand. Bijna alle boomsoorten kiemen er spontaan; eik, berk en haagbeuk nemen zo de plaats in van omgevallen fijnsparren. In het westelijk deel ligt het geologisch reservaat P. van der Lijn, waar een morene uit de ijstijd aan de oppervlakte komt. In het oosten ligt het Staartreservaat, een klein moerasgebied.

Rijk aan soorten

Dankzij het hoge grondwaterpeil kan de plantengroei in het natuurbos nog gevarieerder worden. Er zijn enkele poelen gegraven om kikkers, padden en salamanders een goed leefgebied te bezorgen. Op de bosbodem groeien soorten als geel nagelkruid op klei, bosbies op veen, kleine valeriaan op keileem en rondbladig wintergroen op leem. Het bos is bijzonder rijk aan paddenstoelen. Er zijn veel bosvogels zoals boomklever, boomkruiper en grote bonte specht. Ook grauwe vliegenvanger, wielewaal, zwarte mees, appelvink, buizerd en havik zijn vaste bewoners van het bos. Het Urkerbos herbergt een blauwe reigerkolonie, verscholen in de toppen van de fijnsparren.

MTB route

Beleef de natuur en werk aan je conditie. In het Urkerbos is een mtb-route van ruim 10 kilometer. De route is ontworpen door vrijwilligers van Stichting MTB-route ‘t Urkerbos, die hem ook onderhoudt en beheert. Het is de enige mtb-route in een natuurgebied van Het Flevo-landschap.

Het Urkerveld

Het Urkerveld is 29 hectare groot en verbindt het Urkerbos aan de westkant met het open water van het IJsselmeer achter de dijk (de Westermeerdijk): van een oud bos via een struweel van struiken met bloemen en vruchten naar een open landschap met kruidenrijk grasland, en dan de machtige dijk op.

Het vochtige grasland is zich nog volop aan het ontwikkelen. Het heeft de potentie een spectaculair natuurgebied te worden waarin veel bijzondere vogels, vlinders en libellen zich thuis zullen voelen. Denk aan kritische weidevogels als de kwartelkoning, zomertaling, kemphaan en tureluur, aan zomertortel en grauwe klauwier, en vlinders als het bruin zandoogje.

Rondje Urk

Door het gebied loopt een nieuw gemeentelijk fiets- en wandelpad. Het pad maakt het mogelijk om een mooi rondje rondom Urk te doen en de natuurgebieden van Het Flevo-landschap van dichtbij te beleven. Het fietspad voert ook door het Urkerbos en langs het geologisch reservaat P. van der Lijn.

Locatie

Ten noorden van Urk

Praktische informatie

Wandelen

Je kunt fijn wandelen in het Urkerbos. Blijf wel op de paden.

Fietsen

Fietsen is mogelijk in dit bos.

Verrekijker aanbevolen

Verrekijker aanbevolen.

Parkeren

Parkeren kan aan de Vormtweg.

Paarden toegestaan

Ruiters alleen op de ruiterroutes

Honden aan de lijn.

Honden aan de lijn. Honden niet toegestaan in Urkerveld.

Rolstoeltoegankelijk

Het gebied is rolstoeltoegankelijk.

Gedeeltelijk geen vrije toegang

Het Staartreservaat en het van der Lijn reservaat zijn niet vrij toegankelijk.

MTB route aanwezig

Er is een MTB route van 10 km aanwezig.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?