Winkelse Zand

Over het gebied

Het Winkelse Zand is een verrassende, groene oase in een verder voornamelijk agrarisch gebied. Het is een voormalig zanddepot, waar de natuur haar kans heeft gegrepen. Op de achtergebleven kalkrijke zand groeien – voor Flevolandse begrippen – bijzondere planten groeien zoals de rode ogentroost, koninginnekruid en rietorchis.

Nat en kalkrijk

Het Winkelse zand is een voormalig zanddepot waarop kalkrijk zand is achtergebleven. In een polder die vrijwel uitsluitend uit klei bestaat, levert dit zand een voor Flevoland bijzondere en interessante vegetatie op. Naast aangeplante struiken staat er spontaan opgekomen vlier en rode kornoelje. Ook groeit er echt duizendguldenkruid, rode ogentroost, koninginnekruid, akkermelkdistel en zelfs rietorchis.

Vos en das

Het licht glooiende Winkelse Zand wordt zomers door koeien begraasd. In het gebied ligt een kleine heuvel van enkele meters hoog. Hier woont een vossenfamilie. Deze heuvel is ook heel geschikt voor de das. Naast de heuvel is een kleine poel waar de koeien kunnen drinken. Iets verderop ligt een grote poel, omgeven door een rietkraag.

Bijzondere insecten

Op het schrale zand heeft zich een lage, open begroeiing van grassen en kruiden gevestigd. In deze vegetatie komen bijzondere insectensoorten voor. Op zandige plekken zijn basterd- en groene zandloopkevers algemeen en hier en daar hebben graafwespen en zandbijen hun favoriete broedplek gevonden.

De poel is een rust- en foerageergebied voor water- en moerasvogels. De spaarzame bosjes zijn vormen een ideale plek voor roofvogels, uilen en zangvogels.

Locatie

Tussen Priemtocht, Priempad en Winkelweg.

Praktische informatie

Struinnatuur

Struin lekker door de natuur.

Honden verboden

Honden zijn hier niet toegestaan.

Laarzen of wandelschoenen aanbevolen

Trek je laarzen of wandelschoenen aan als je hier gaat struinen. Het kan drassig en vochtig zijn.

Parkeren

Je kunt je auto parkeren aan de Winkelweg.

Begrazing

In dit gebied grazen koeien. Je kunt ze onderweg tegenkomen.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?