Larserbos-voorjaar-5.JPG

Larserbos

Bijzonderheden

  • Wandelpaden
  • Fietspaden
  • Honden toegestaan aan de lijn
  • Laarzen aanbevolen
  • Verrekijker aanbevolen

Over het gebied

Een dorpsbos zonder dorp. Ooit was in Oostelijk Flevoland het dorp Larsen gepland, maar dat is er niet gekomen. Wel het gelijknamige bos, met vakantiewoningen. Het Larserbos is gevarieerd en rijk aan vogels en wordt doorkruist door verschillende wandel- en fietspaden. Verrassend zijn de mooie strandjes.

Elzenbroekbos

Waar in het oorspronkelijke inrichtingsplan van Oostelijk Flevoland het dorp Larsen was gepland, ligt nu het Larserbos. Larsen is er nooit gekomen, maar wel, met een knipoog naar de oorspronkelijke bestemming, twee complexen vakantiewoningen.
De grote verrassing van het bos zijn de vier strandjes. Voor nieuwe stedelingen althans. Toen het bos nog jong was, was dit de plek om vanuit Lelystad een dagje naar het strand te gaan. In 2012 is het recreatiestrandje weer vrijgemaakt van riet, en sindsdien is het er weer uitstekende toeven. Let wel op: het is geen gecontroleerd zwemwater. De verschillende strandjes hebben ook botanische waarde. Er groeien bijzondere planten, zoals moeraswolfsklauw, geelgroene zegge, echt duizendguldenkruid en strandduizendguldenkruid, dwergviltkruid en rietorchis. Op iets hoger gelegen delen staan soorten als heidespurrie en langbaardgras. Zelfs struikheide groeit er, een teken dat het zand niet alleen voedselarm en vochtig is, maar ook kalkarm. Bij een van de strandjes heeft de bever zijn burcht gebouwd.

Vogelrijk

Het Larserbos wordt steeds mooier, een sfeervol decor voor een rustgevende wandeling. De langzamerhand imposante bomen en volgroeide struiken benadrukken de kleinschalige afwisseling van open en gesloten bos. Het bos grenst aan de Larservaart, de Larservaartstrook en aan het Heggenlandschap en de Wildwallen. Daardoor heeft het bos als het ware uitlopers naar het Natuurpark, het Knarbos en het Harderbos. Mogelijk is dit een van de redenen waarom de vogelbevolking van het Larserbos zo soortenrijk is: er broeden ongeveer 45 vogelsoorten in aantallen die hoog zijn in vergelijking met gerenommeerde bossen als het Horsterwold.
De talrijke zomertortels wijzen op een goed ontwikkelde struiklaag. Er zijn ook relatief veel bijzondere soorten, zoals kleine bonte specht, en grauwe vliegenvanger. Dit betekent dat het bos zich ontwikkelt tot een meer natuurlijk bos met flink wat dood hout.

Beheerplan 2014-2019

In 2014 is het beheerplan voor het Larserbos vastgesteld. Er is een impuls gegeven aan recreatieve voorzieningen in het Larserbos. Er is een nieuwe wandelroute aangelegd, de parkeerplaats is verlegd en er zijn infopanelen en bankjes geplaatst.
Wat betreft natuur is het gebied bijzonder. Op de veldjes langs het water komen verschillende bijzondere planten voor (zelfs een heideveld!), en het bos is rijk aan vogels. De veldjes worden jaarlijks gemaaid en afgevoerd en er worden regelmatig stukken open zand gemaakt, waar verschillende wilde bijensoorten in nestelen. Verschillende ruigteveldjes worden jaarlijks gemaaid en afgevoerd ten behoeve van vlinders.

Doel van het bos zelf is een natuurlijk en natuurrijk bos: een gevarieerd, structuurrijk en zo compleet mogelijk bos op klei met rijke en geleidelijke overgangen van hoog naar laag. Om de structuur van het bos daarom verder te verbeteren en het grote grasveld in het oostelijke deel meer natuurwaarde te geven, zal een deel van het gebied in de toekomst begraasd worden. De precieze details (met welke dieren, wanneer, etc.) gaan we de komende jaren concreter maken.
Heeft u vragen of wilt u reageren? Mail dan naar info@flevolandschap.nl.

Steun Het Flevo-landschap

Word begunstiger van Het Flevo-landschap en help mee de natuur te beschermen en Flevoland elke dag mooier te maken. Help ons met een financiële bijdrage meer dan dertig natuurgebieden in de hele provincie te beheren. Zo zet u zich in om de waterrijke natuurgebieden, wilde dieren en weidevogels te beschermen en onderhouden. Wordt u begunstiger, dan ontvangt u bovendien:

  • Drie keer per jaar ons exclusieve natuurmagazine
  • Parkeerkaart: gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad
  • Korting op excursies van Het Flevo-landschap
  • Welkomstpakket

U wordt al begunstiger van het Flevo-landschap vanaf € 18,- per jaar. Organisaties kunnen het Flevo-landschap steunen als Vriend: u versterkt het imago van uw bedrijf en ondersteunt tegelijkertijd de natuur en cultuur in de provincie.

Word begunstiger

Kenmerken

Toegankelijk
Vrij toegankelijk.
Gemeente
Lelystad
Plaats
Lelystad
Aangelegd in
1966 (als proef 10 ha op ongerijpte klei), 1970.
In beheer sinds
1994
Oppervlakte
204 ha
Bereikbaarheid
Er zijn wandel- en fietsroutes uitgezet.
Ligging
Aan de weg Lelystad - Harderwijk (N302) ter hoogte van de kruising met de Vogelweg.

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Vaste activiteiten in Larserbos

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!