_DFO4576-Urkerbos-Flevolandschap- Ernst Dirksen Fotografie-20170809.JPG

Urkerbos en Urkerveld

Bijzonderheden

  • Wandelpaden
  • Fietspaden
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Paarden toegestaan
  • Honden toegestaan
  • Verrekijker aanbevolen

Over het gebied

Het Urkerbos is het rijkste bos van Flevoland met diversen soorten loofhout, naaldhout en natuurrijke open plekken. In het Urkerbos liggen het geologisch reservaat P. van der Lijn en het Staartreservaat. Het Flevo-landschap heeft er, in samenwerking met andere partijen, een natuurspeelbos aangelegd. Het Urkerveld verbindt het bos met de dijk en het IJsselmeer.

Urkerbos, een bonte mengelmoes

Het Urkerbos wordt gekenmerkt door een mengeling van soortenrijk loofbos, naaldhoutbos en natuurrijke open plekken. In het bos ligt het geologisch reservaat P. van der Lijn , waar een morene uit de ijstijd aan de oppervlakte komt. In de zuidrand bevindt zich het Staartreservaat, een klein moerasgebied. Het bos is in ontwikkeling. De populieren naderen deels het einde van hun levensloop en de vakken fijnspar worden door stormen omgetoverd in een bont geheel van open en gesloten plekken. Bijna alle boomsoorten kiemen er spontaan. Eik, berk en haagbeuk nemen de plaats in van de fijnsparren die hier zo oppervlakkig wortelen dat ze in een flinke storm omvallen. Dat komt mede door de hoge grondwaterstand en de bodem die laagsgewijs en pleksgewijs bestaat uit kalkrijke klei, veenmosveen en keileem of zand.

Rijk aan paddenstoelen

Dankzij het hoge grondwaterpeil kan de plantengroei in het natuurbos nog gevarieerder worden. Er zijn enkele poelen gegraven om kikkers, padden en salamanders een goed leefgebied te bezorgen. Op de bosbodem groeien soorten als geel nagelkruid op klei, bosbies op veen, kleine valeriaan op keileem en rondbladig wintergroen op leem. Het bos is bijzonder rijk aan paddenstoelen. Er zijn veel bosvogels zoals boomklever, boomkruiper en grote bonte specht. Ook grauwe vliegenvanger, wielewaal, zwarte mees, appelvink, buizerd en havik zijn vaste bewoners van het bos. Het Urkerbos herbergt een blauwe reigerkolonie, verscholen in de toppen van de fijnsparren.

In 2020 is in het Urkerbos het eerste stuk van een mtb-route van ruim 10 kilometer gerealiseerd. De route is ontworpen door vrijwilligers van Wielervereniging Urk, die hem ook aanlegt en beheert. Het is de eerste mtb-route in een natuurgebied van Het Flevo-landschap. Het Flevo-landschap werkte mee aan de realisatie omdat fietsen één van de manieren is waarop mensen de natuur in hun direct omgeving kunnen beleven en gezond bezig kunnen zijn in het bos. Daarnaast kwam het initiatief uit de omgeving zelf.

Urkerveld: nieuwe natuur die verbindt

Het Urkerveld is nieuw natuurgebied, 29 hectare groot, aan de noordkant van Urk. Het verbindt het Urkerbos met het open water van het IJsselmeer achter de dijk (de Westermeerdijk): van een oud bos via een struweel van struiken met bloemen en vruchten naar een open landschap met kruidenrijk grasland, en dan de machtige dijk op.

Het gebied is zich nog volop aan het ontwikkelen. Het heeft de potentie een spectaculair natuurgebied te worden waarin veel bijzondere vogels, vlinders en libellen zich thuis zullen voelen. Denk aan kritische weidevogels als de kwartelkoning, zomertaling en tureluur, aan zomertortel en grauwe klauwier, en vlinders als het bruin zandoogje.

Overgangen nat-droog

Het Urkerveld was moeilijk bewerkbare landbouwgrond vanwege de keileem ondergrond, kwelwater en stenen uit vroeger tijden. Door de omvorming ontstaat een toevluchtsoord voor planten en dieren die houden van natte voeten en overgangen van nat naar droog. Ook vergroot deze nieuwe natuur de veerkracht van het Urkerbos en het nabijgelegen natuurgebied Rotterdamse Hoek, dat we ook beheren. Het maakt de natuur als geheel rijker en meer divers.

Rondje Urk

Door het gebied loopt een nieuw fiets- en wandelpad. Dit is aangelegd door de gemeente Urk. Het pad maakt het mogelijk om een mooi rondje rondom Urk te doen en de natuurgebieden van Het Flevo-landschap van dichtbij te beleven. Het fietspad voert ook door het Urkerbos en langs het geologisch reservaat P. van der Lijn.

De ontwikkeling van het Urkerveld is mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, voor meer natuur dichtbij Flevolanders. Het Flevo-landschap nam samen met de gemeente Urk het initiatief voor dit project. Ook Waterschap Zuiderzeeland was bij de ontwikkeling betrokken. De inrichtingswerkzaamheden worden naar verwachting in oktober 2020 afgerond.

Steun Het Flevo-landschap

Word begunstiger van Het Flevo-landschap en help mee de natuur te beschermen en Flevoland elke dag mooier te maken. Help ons met een financiële bijdrage meer dan dertig natuurgebieden in de hele provincie te beheren. Zo zet u zich in om de waterrijke natuurgebieden, wilde dieren en weidevogels te beschermen en onderhouden. Wordt u begunstiger, dan ontvangt u bovendien:

  • Drie keer per jaar ons exclusieve natuurmagazine
  • Parkeerkaart: gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad
  • Korting op excursies van Het Flevo-landschap
  • Welkomstpakket

U wordt al begunstiger van het Flevo-landschap vanaf € 18,- per jaar. Organisaties kunnen het Flevo-landschap steunen als Vriend: u versterkt het imago van uw bedrijf en ondersteunt tegelijkertijd de natuur en cultuur in de provincie.

Word begunstiger

Kenmerken

Toegankelijk
Vrij toegankelijk.
Gemeente
Urk
Plaats
Urk
Aangelegd in
In de periode 1953 - 1959 (Urkerbos), 2020 (Urkerveld)
In beheer sinds
1994 (Urkerbos), 2018 (Urkerveld)
Oppervlakte
212 ha (Urkerbos), 29 ha (Urkerveld)
Bereikbaarheid
Verharde fietspaden. Uitgezette wandelroute. Honden niet toegestaan in Urkerveld. Ruiters alleen op de ruiterroutes. Het Staartreservaat en het van der Lijn reservaat zijn niet vrij toegankelijk.
Ligging
Ten noorden van Urk

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Vaste activiteiten in Urkerbos en Urkerveld

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!