tZand-5.jpg

't Zand A72

Bijzonderheden

 • Wandelpaden
 • Horeca in de buurt
 • Laarzen aanbevolen
 • Verrekijker aanbevolen
 • Picknicktafel of bankje

Over het gebied

Voormalig zanddepot met een grote natuurlijke variatie, ontstaan door hoogteverschillen, wisselende waterstanden en kalkrijke grond. ’t Zand A72 bestaat uit bloemrijk grasland en natuurbos en wordt omringd door biologisch-dynamische landbouwbedrijven die profiteren van de insectenrijkdom.

Kavelnummer

De naam ’t Zand A72 verwijst naar de verkaveling van Flevoland. Na de drooglegging werd de polder ingedeeld in secties en elke sectie in ruim honderd kavels. Iedere kavel kreeg een letter (sectie) en een cijfer (kavel). De nummering stond op plankaarten en op bordjes op de hoeken van de kavels. De polderwerkers konden zo elke plek in het uitgestrekte kale gebied snel vinden. Nu ligt kavel ’t Zand A72, een voormalig zanddepot, temidden van biologisch-dynamische landbouwbedrijven. Het is een belangrijk brongebied van sluipwespen, roofwantsen, roofmijten en andere voor de landbouw nuttige insecten.

Duinvallei in de polder

Terecht heeft ’t Zand A72 de bestemming natuurgebied gekregen. Op onbegroeide zandige plekken komen veel insecten voor, zoals zeldzame graafwespen, sluipwespen en zandbijen. Deze hebben namen als roodbuikje, bleekvlekwespbij, grijze zandbij en roodzwarte dubbeltand. Door de variatie in hoogteligging en waterstand, gecombineerd met kalkrijk zand, groeien er bijzondere plantensoorten die kenmerkend zijn voor kalkrijke natte duinvalleien. Voorbeelden zijn echt duizendguldenkruid, addertong en vierzadige wikke. Ook staan er orchideeën, zoals brede wespenorchis en rietorchis.

Nachtegaal

Behalve vlier en wilg zijn er struiken als rode kornoelje, zwarte bes, braam en framboos in ’t Zand ontkiemd. Het soortenrijke struweel trekt veel zangvogels, zoals tuinfluiter, zwartkop, putter, fitis en tjiftjaf. In het voorjaar is de welluidende zang van de nachtegaal te horen. In de poelen zetten kikkers, padden en salamanders eieren af. Ook zoogdieren voelen zich thuis in het deels ruig begroeide gebied. Er was ooit een das aanwezig, maar dit dier is enkele jaren geleden dood langs de Houtribweg aangetroffen.

Help mee om de natuur in Flevoland te beschermen!

We kunnen niet zonder natuur. Dat merken we nu meer dan ooit. Daarom zet Het Flevo-landschap zich elke dag weer in om de Flevolandse natuur te beschermen, uit te breiden en te ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet alleen. Helpt u mee?

Word nu begunstiger en profiteer van mooie voordelen:

 • Welkomstpakket.
 • Drie keer per jaar ons exclusieve magazine 'Natuur Dichtbij'.
 • Elke maand het laatste nieuws uit de natuur in uw mail.
 • Parkeerkaart: gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad.
 • Korting op excursies van Het Flevo-landschap.

  Al voor € 18 per jaar beschermt u de natuur bij u in de buurt.

  Word begunstiger

  Kenmerken

  Toegankelijk
  Vrije toegang op de wandelpaden. Honden en paarden niet toegestaan.
  Gemeente
  Lelystad
  Aangelegd in
  Ontstaan vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw.
  In beheer sinds
  1990
  Oppervlakte
  17 ha
  Bereikbaarheid
  Vanaf parkeerplaats aan de Bronsweg.
  Ligging
  Ten noorden van Lelystad, langs de Bronsweg aan de zuidzijde van de N307.

  Zet javascript aan om de kaart weer te geven

  Vaste activiteiten in 't Zand A72

  Ontvang onze nieuwsbrief

  En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!