trap-8959 -¬ Fotostudio Wierd.jpg

De Grote Trap

Bijzonderheden

  • Wandelpaden
  • Fietspaden

Over het gebied

De Grote Trap is een natuurstrook, die nog niet toegankelijk is gemaakt voor het grote publiek. Daar gaat provincie Flevoland verandering in brengen samen met het Waterschap Zuiderzeeland en Het Flevo-landschap. De provincie gaat een recreatief fietspad aanleggen tussen de fietsbrug over de A6 bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde van ongeveer tien kilometer lang. We noemen het fietspad: De Grote Trap. In het fietsseizoen 2019 kan er volop worden genoten van dit nieuwe fietspad dat naar alle verwachting eind 2018 klaar is.

Het wordt een recreatief fietspad tussen de fietsbrug over de A6 bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde (Over het zogenaamde Adelaarstracé). Mensen fietsen straks tussen de koeien en het meanderende water vol planten en kleine dieren. Je kunt er straks picknicken langs de route en vissen langs de waterkant. Ook vogelaars kunnen hun hart ophalen. Zij kunnen straks in de uitkijkhutten kijken naar akker- en struweelvogels. Fietsen over de Grote Trap brengt je langs prachtige ruigtes, kleurrijke bloemenvelden en typische Flevolandse vergezichten. Hier ontdek je de rust en ruimte van het agrarische hart van de polder. Tijdens een tocht over de Grote Trap leer je Flevoland pas écht kennen.

Achtergrondinformatie
Het Flevo-landschap heeft het projectvoorstel voor de Grote Trap ingediend in het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland. In het programma Nieuwe Natuur is het voorstel niet gehonoreerd, maar Provinciale Staten hebben bij motie (PS vergadering 17-12-2014 motie 3) Gedeputeerde Staten verzocht om “De aanleg van een recreatieve fietsroute tussen de fietsbrug over de A6 en het Horsterwold uit te werken” 

GS heeft in vergadering (3 maart 2015, agendapunt 3 (1711543)) besloten om ‘… uitwerking te geven aan de aanleg en inrichting van deze fietsverbinding door de afdeling infrastructuur en in dekking te nemen in het PMIRT 2016-2020”.

Zo gaan nu drie organisaties, allen met hun eigen taak en rollen, de Grote Trap aanleggen: provincie legt de recreatieve fietsverbinding aan, waterschap bouwt de natuur vriendelijke oevers en Het Flevo-landschap maakt het natuurgebied voor het publiek toegankelijk.

Budget
In totaal is er 3,4 miljoen euro beschikbaar. De provincie legt het fietspad aan voor 2,4 miljoen euro. Ook het onderhoud van het fietspad is in beheer van de provincie. Het waterschap Zuiderzeeland heeft 1 miljoen beschikbaar voor de natuur vriendelijke oevers. De aanleg van de natuurvriendelijke oevers wordt voor een deel betaald uit Europese subsidies. Het waterschap vraagt deze subsidie aan. Het Flevo-landschap stelt de grond beschikbaar en draagt zorg voor het dagelijks beheer en ontwikkeling van de natuurvriendelijke oevers. 

Ontwerpen fietspad
Het fietspad wordt ontworpen door de provincie. Verschillende stakeholders zijn of worden uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp, zoals de fietsersbond, de ANWB en de hulpdiensten. 

Aanleg fietspad en overlast omgeving
Het fietspad De Grote Trap wordt in 2017 aangelegd samen met de natuur vriendelijke oevers. De omgeving bestaat uit agrariërs en het verkeer bij de kruisende wegen: Vogelweg, Ibisweg en Schollevaarweg. De overlast is beperkt tot in- en uitrijdend bouwverkeer bij de (Ibisweg, Vogelweg en Adelaarsweg). Aan- en afvoer van grond uit het gebied wordt zo gering mogelijk gehouden. De definitieve planning volgt medio 2017.

Bereikbaarheid fietspad
Je kunt het fietspad straks bereiken via de nieuw aan te leggen parkeerplaats bij de Vogelweg en bij de Kop van het Horsterwold. Aan het begin en het eind van de fietsroute.

De Grote Trap kruist de Vogelweg, Ibisweg en Schollevaarweg. De automobilisten worden geattendeerd op overstekende fietsers. Daarnaast wordt de aansluiting zo ontworpen dat fietsers niet achteloos de weg op kunnen rijden.

Koeien
De koeien die er komen zijn van het ras Hereford. Dit ras staat bekend als rustig en vriendelijk. Mensen wordt wel geadviseerd om met een boogje om de koeien heen te lopen en fietsen.

Faciliteiten
Er komen enkele schuilhutten voor fietsers die in een regenbui terechtkomen. Wellicht komt er in de toekomst een horecagelegenheid aan de kant van Zeewolde. Je kunt natuurlijk altijd je eigen picknickmand meenemen. Let op: neem je afval weer mee het gebied uit! Anders worden de dieren ziek.

Europa
De Grote Trap wordt medemogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Steun Het Flevo-landschap

Word begunstiger van Het Flevo-landschap en help mee de natuur te beschermen en Flevoland elke dag mooier te maken. Help ons met een financiële bijdrage meer dan dertig natuurgebieden in de hele provincie te beheren. Zo zet u zich in om de waterrijke natuurgebieden, wilde dieren en weidevogels te beschermen en onderhouden. Wordt u begunstiger, dan ontvangt u bovendien:

  • Drie keer per jaar ons exclusieve natuurmagazine
  • Parkeerkaart: gratis parkeren bij Natuurpark Lelystad
  • Korting op excursies van Het Flevo-landschap
  • Welkomstpakket

U wordt al begunstiger van het Flevo-landschap vanaf € 18,- per jaar. Organisaties kunnen het Flevo-landschap steunen als Vriend: u versterkt het imago van uw bedrijf en ondersteunt tegelijkertijd de natuur en cultuur in de provincie.

Word begunstiger

Kenmerken

Toegankelijk
Vanaf 2019
Ligging
Een recreatief fietspad tussen de fietsbrug over de A6 bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde

Zet javascript aan om de kaart weer te geven

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!