De Trekvogel geen gemeentelijk monument, weg vrij voor nieuw bezoekerscentrum

Het Flevo-landschap kan door met haar plannen voor sloop en nieuwbouw van haar bezoekerscentrum bij de Lepelaarplassen in Almere. Het college van B&W van de gemeente Almere zet het huidige bezoekerscentrum de Trekvogel niet op de gemeentelijke monumentenlijst.

Het Flevo-landschap is blij met het gemeentelijke besluit. Directeur Ben Huisman: “Het gebouw is niet meer functioneel, en dit was wat ons betreft het enige juiste besluit. We zijn blij dat de gemeente dit nu onderschrijft.”

Sloop is onontkoombaar

Sloop van bezoekerscentrum de Trekvogel is volgens Het Flevo-landschap onontkoombaar. “De huidige Trekvogel laat zich niet transformeren naar wat nodig is voor bezoekersontvangst op deze locatie”, licht directeur Ben Huisman van Het Flevo-landschap toe. “We willen bezoekers hier veel meer kwaliteit gaan bieden met daghoreca en dagelijkse openstelling in samenwerking met een horecaondernemer, betere faciliteiten, een groene buitenruimte en verbinding tussen binnen en buiten. Bezoekers verwachten dit ook.”

Daarnaast is verbouwen onmogelijk door de constructie van het gebouw en het in die tijd alom gebruikte asbest. Huisman: “We hebben de levensduur van een pand dat voor de tijdelijkheid was gebouwd maximaal gerekt, maar na het laatste asbestrapport kunnen we niet anders dan er afscheid van gaan nemen.”

Geen monument

Vanwege de geschiedenis van het gebouw had Erfgoedvereniging Heemschut de gemeente gevraagd om de Trekvogel te bestemmen tot gemeentelijk monument. Na een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde en een advies van de gemeentelijke commissie Welstand en erfgoed, concludeerde de gemeente op 1 maart dat deze bescherming niet nodig is.

Het college adviseert wel te onderzoeken hoe de cultuurhistorisch betekenis van De Trekvogel en de omgeving op een andere manier vorm kan krijgen en verteld kan worden. De Trekvogel is in 1964 op het voormalige werkeiland gebouwd als tijdelijke kantine en pension. Daarna heeft het nog jaren dienstgedaan als wegrestaurant, voor het in de jaren tachtig werd herbestemd als natuurinformatiecentrum en het tijdelijke werkeiland een permanente woonwijk werd. Het Flevo-landschap nam het natuurinformatiecentrum in de jaren negentig over als bezoekerscentrum.

Het verhaal van de locatie

Het Flevo-landschap verwacht dat met de nieuwbouw ook ruimte ontstaat om te kunnen bijdragen aan de beleving van de verhalen die hier samenkomen: die van de geschiedenis van de polder en de natuurontwikkeling. Huisman: “Dat past ook heel mooi bij deze locatie als één van de toegangspoorten voor Nationaal Park Nieuw Land.” Het plan is ook om te inventariseren of er kleine, kenmerkende elementen uit het huidige gebouw in de nieuwbouw terug kunnen komen. Ook het op beeld vastleggen van de transformatie van de locatie is een wens.

Wanneer de sloop daadwerkelijk plaatsvindt is nog niet bekend. “Sinds de aankondiging van onze plannen voor vernieuwing van de Trekvogel in mei 2021 hebben we uiteraard niet stil gezeten”, licht Huisman toe. “Maar nu de monumentenstatus is afgewezen kunnen we die discussie achter ons laten en onze plannen verder concretiseren.” Huisman verwacht wel dat de Trekvogel deze zomer nog open is.

Het Flevo-landschap wil naast medewerkers en vrijwilligers ook bewoners van het werkeiland en anderen betrokken meenemen in de verdere planontwikkeling. Wel is de wens om de nieuwbouw te laten passen bij haar omgeving en meer groen te realiseren. Een picknickweide in de periode tussen sloop en nieuwbouw sluit bij deze vergroening aan.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?