Drie zeearenden geboren bij Het Flevo-landschap

Mooi geboortenieuws bij Het Flevo-landschap. Er vonden in 2024 twee succesvolle broedgevallen plaats in verschillende gebieden, waarbij in totaal drie zeearendkuikens werden geboren. Het paar in de Lepelaarplassen kreeg één jong, een mannetje. Een minder ervaren paar in het Knargebied slaagde er na jaren proberen in om twee kuikens, een mannetje en een vrouwtje, groot te brengen.

De drie zeearendkuikens van dit jaar zorgen ervoor dat er inmiddels acht zeearenden zijn geboren in de gebieden van Het Flevo-landschap. Alle nieuwe kuikens zijn medio mei geringd om hun verspreiding te kunnen monitoren en de herkomst van de vogels te kunnen vaststellen.

De twee kuikens in het Knargebied op het nest.

Rust van groot belang

Zeearenden zijn erg verstoringsgevoelig tijdens het broedseizoen. Om die reden hebben we bewust niet gecommuniceerd over beide nestpogingen totdat de kuikens groot genoeg zijn. Alle onderhoudswerkzaamheden rondom de nesten zijn tijdens de broedperiode geannuleerd of uitgesteld en de omgeving van beide nesten is ontoegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Bijzonder

Hoewel het goed gaat met de zeearend in Nederland, blijven succesvolle broedpogingen nog steeds bijzonder. Zowel voor ons als stichting als voor de zeearendpopulatie in Nederland. Dat zeearenden, toproofdieren uit de voedselketen, het zo goed naar hun zin hebben in diverse gebieden die wij beheren, is een signaal dat deze natuurterreinen ecologisch gezond zijn. De jaarlijkse geboorte van jonge arenden is dan ook het mooiste compliment dat je als natuurbeherende organisatie kunt krijgen.

Een volwassen zeearend in de vlucht

Jannie

In 2019 kroop de inmiddels landelijk bekende zeearend ‘Jannie’, ringnummer WN13, als eerste arend van Het Flevo-landschap én de stad Almere uit het ei. Jannie was tevens de eerste Nederlandse zeearend die een GPS-zender kreeg waarmee onderzoekers (en het publiek) haar omzwervingen kunnen volgen (zie: www.portal.werkgroepzeearend.nl). In 2020 werd ‘Blondie’, ringnummer WN19, geboren (zo genoemd vanwege haar opvallend lichte staart en borst). In 2021 vlogen twee mannelijke kuikens uit (ringnummers WN29 en WN30). In 2022 mislukten twee verschillende broedpogingen doordat beide nesten tijdens voorjaarsstormen uit de boom vielen. In 2023 vloog er één zeearendkuiken uit in de Lepelaarplassen. Deze vogel kon niet worden geringd omdat het nest onbereikbaar was voor de ringers.

Zeearenden zien

Wie zeearenden wil zien, heeft de beste kans bij observatiehut ‘De Lepelaar’ bij de centrale plas van de Lepelaarplassen, één van de kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land. Vanaf de Oostvaardersdijk naast de Lepelaarplassen en vanuit de kijkhutten rondom de Natte Graslanden is er eveneens een goede kans om zeearenden waar te nemen. Zeearenden mijden mensen en zijn dus vooral van veraf te zien. Neem daarom een verrekijker mee om de dieren goed te kunnen bekijken.

Een zojuist geringd kuiken.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?