Herstel vogeleilanden Lepelaarplassen afgerond

Het Flevo-landschap heeft de vogeleilanden in de Lepelaarplassen in Almere hersteld. De eilanden hebben samen nu ruim tien keer meer oppervlak. Ook voor vissen en ander waterleven is de situatie sterk verbeterd. De investering draagt daarmee bij aan de natuurkwaliteit en het bereiken van de natuurdoelstellingen in het Natura 2000-gebied.

nieuwe vogeleilanden lepelaarplassen almere
© Jasper Pluim

De vogeleilanden zijn te zien vanuit de vogelkijkhut Lepelaar, te bereiken vanaf het Trekvogelpad. Het zijn er in totaal drie. De twee nieuwe eilanden zijn opgebouwd uit bestorven wilgentenen – die lopen niet meer uit. Die wilgentenen zijn ter plaatse in een raamwerk gevlochten. De tussenruimtes die zo ontstonden, zijn gevuld met grond uit de plas. De plas is hierdoor op één plek nu wat dieper, wat de overleving van vissen ten goede komt. Daarnaast is het restant van het oorspronkelijk eiland verstevigd met een vlechtwerk van wilgen, zodat het weer jaren meekan.

Schelpeneiland

Het voorste eiland ligt op de plek waar een eerder eiland eigenlijk al onder water verdwenen was. Het nieuwe eiland is afgedekt met schelpen voor vogels als de visdief en kluut en moet voor dit soort vogels zo kaal mogelijk blijven. De oevers lopen flauw af, wat het foerageren vergemakkelijkt. Aan de linker- en achterkant is het eilandje op enige afstand omzoomd met een extra ‘muurtje’ van wilgentenen en grond. Dit werkt als extra golfbreker en biedt schuilgelegenheid voor het onderwaterleven.

Wilgen-rieteiland

Links naast het restant van het oude ‘grote’ eiland ligt een nieuw groot eiland. Hier is wat riet op aangeplant, afkomstig uit de plas zelf. Deze begroeiing kan zich nu verder gaan ontwikkelen, dat is verder een natuurlijk proces. We verwachten dat hier ook wilgenzaad op gaat opkomen. Alles bij elkaar kan dit leiden tot goede omstandigheden voor bijvoorbeeld lepelaar, roerdomp, kiekendieven en kleine rietvogels. Aan de luwe zijde is het vlechtwerk opengebleven, zodat ook hier vissen en andere waterdieren kunnen schuilen en zich kunnen voortplanten.

Duurzaam herstel

‘Het is een duurzame hersteloperatie geweest’, aldus directeur Ben Huisman van Het Flevo-landschap. ‘Er zijn alleen natuurlijke materialen gebruik, de aannemer heeft nagenoeg emissieloos gewerkt, en de eilanden kunnen zo weer een aantal decennia mee. Dat is belangrijk, want de eilanden in dit moerasgebied zijn onmisbaar als rust- en broedgebied voor vogels. Ze zijn hier veilig voor roofdieren zoals vossen. Verder verbetert hierdoor de waterkwaliteit, waardoor er ook meer voedsel voor vogels en vissen beschikbaar kan komen. Daarmee versterken we de natuurkwaliteit van dit Natura 2000-gebied, en omdat de Lepelaarplassen één van de vier kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land zijn, ook van het Nationaal Park als geheel.’

Goede samenwerking

De goede voorbereiding en samenwerking tussen projectpartners heeft zich uitbetaald. De werkzaamheden hebben weinig verstoring van de natuur en nauwelijks overlast voor de omgeving opgeleverd, plannen waren indien nodig tussentijds simpel bij te stellen en het werk was ruim op tijd klaar voor de wintertrek.

Jeroen Gmelig Meyling, senior projectleider bij TAUW: ‘We hebben met elkaar een geweldig mooi project gerealiseerd. Door bundeling van kennis en ervaring hebben we als bouwteam deze natuureilanden kunnen realiseren. De Lepelaarplassen heeft nu haar eilanden terug en de natuur is nu zelf aan zet om zich verder te ontwikkelen. Voor ons is het project nu klaar maar we gaan de ontwikkeling van de eilanden zeker volgen.’

Dick van Aalsburg van aannemer Van Aalsburg BV: ‘Natuur met natuur beschermen en met eeuwenoude technieken bijdragen aan natuurontwikkeling, wat is er mooier dan dat? En we hebben tijdens het werk nog nooit zo vaak een ijsvogel gezien, en zelfs af en toe een bever zien zwemmen.’

Deel uw waarnemingen

Nu de eilanden zijn opgeleverd is het aan de natuur zelf. We houden de ontwikkelingen uiteraard in de gaten. U kunt daar als bezoeker bij helpen, door waarnemingen te delen via waarneming.nl.

Bijdragen

Het herstel van de vogeleilanden in de Lepelaarplassen is mede mogelijk dankzij een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland, door giften en de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?