Cultuurfonds doneert extra aan natuur in Nederland

Het Cultuurfonds investeert dit jaar 2 miljoen extra via de provinciale Landschappen. Dit bedrag komt bovenop de 1,5 miljoen euro waarmee het Cultuurfonds jaarlijks al bijna 300 Nederlandse natuurprojecten ondersteunt.

Elke euro die in Europa geïnvesteerd wordt in natuurherstel levert 8 tot 38 euro op, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. De provinciale Landschappen – waaronder Het Flevo-landschap – versterken al tientallen jaren de natuur en beschermen het landschap en cultureel erfgoed in Nederland. En dat is nu harder nodig dan ooit.

“Natuur en cultureel erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Klimaatverandering heeft een enorme impact op het Nederlandse landschap en daarom doneren we de extra 2 miljoen aan provinciale Landschappen. Het creëren van klimaatbestendige natuur is een prioriteit”, aldus Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds.

Flevolandse natuur verder versterken

Het Flevo-landschap krijgt van deze extra bijdrage 165.000 euro. Philip Makkink, directeur van Het Flevo-landschap is blij met de extra donatie van het Cultuurfonds. “De biodiversiteit in onze provincie staat onder druk. Mede door het veranderende klimaat hebben veel planten en dieren het moeilijk. Ook in Flevoland verdwijnen voorheen veelvoorkomende planten en dieren in hoog tempo uit het landschap. We zijn dan ook erg dankbaar voor de gulle bijdrage van het Cultuurfonds. Hiermee kunnen we onze natuurgebieden verder versterken en beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, zodat meer soorten er een veilig thuis vinden”, aldus Makkink.

© Het Flevo-landschap
De Natte Graslanden in de Lepelaarplassen vormen een cruciaal leefgebied voor watervogels èn een goede waterberging.

Noodzakelijk natuurherstel

De twaalf provinciale Landschappen dragen met natuurbescherming en natuurontwikkeling bij aan het herstellen van de biodiversiteit, de natuurkwaliteit en een gezonde bodem. Zo worden er onder meer bufferzones gerealiseerd voor wateropvang bij hevige buien, worden op veel plekken de natuurlijke processen in de bodem hersteld en wordt er gevarieerd bos aangeplant dat CO2 opneemt. Dat laatste is ook weer goed voor bodemherstel èn de biodiversiteit.

© Ernst Dirksen Fotografie
Het Wilgenbos is een mooi voorbeeld van een natuurlijk ontstaan bos waar slechts minimaal beheer nodig is.

Geef om natuur
Dat het Cultuurfonds al zo’n 60 jaar bijdraagt aan het behoud en de versterking van de natuur in Nederland kan dankzij de genereuze steun van donateurs en schenkers. Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds: “We kunnen niet zonder de schenkingen van natuurliefhebbers, want de nood is hoog om te investeren in klimaatbestendige landschappen. Op die manier kunnen we bijdragen aan belangrijke natuurprojecten, educatie, biodiversiteit en behoud van landschappen. We roepen natuurorganisaties dan ook op om een aanvraag bij ons in te dienen.” Zo steunde het Cultuurfonds onder andere de aanleg van hoogstamboomgaarden als leefgebied voor de steenuil, het reddingsplan biodiversiteit in het Zuid-Limburgs heuvellandschap, natuurontwikkeling van het kweldergebied Peazemerlannen voor weide- en wadvogels en regionale initiatieven voor groene daken en schoolpleinen.

Het Cultuurfonds
Het Cultuurfonds investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen euro in de toekomst van cultuur en natuur, dankzij particuliere giften en nalatenschappen, samenwerking met partners en de afdracht van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Via het Cultuurfonds krijgen jaarlijks ruim 3.500 cultuur- en natuurprojecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname een financiële bijdrage. Kijk voor meer info op cultuurfonds.nl.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?