Nieuw zeearendnest bij Het Flevo-landschap

Dit voorjaar hebben maar liefst twee paartjes zeearenden gebroed in twee verschillende terreinen van Het Flevo-landschap. Helaas zijn beide broedpogingen niet succesvol verlopen.

Zeearend
Zeearend

Stormschade

In de Lepelaarplassen, één van de kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land, was zeer waarschijnlijk het vaste zeearendpaar aanwezig. Dit paar heeft in 2019, 2020 en 2021 succesvol gebroed in het gebied, waarbij in totaal vier jongen zijn uitgevlogen. In 2022 gooiden de hevige februaristormen echter roet in het eten. Het zeearendnest waaide uit de boomkruin en hoewel het paar vervolgens nog heeft geprobeerd om een haviksnest in de buurt te kapen, heeft dit uiteindelijk niet geleid tot een tweede leg. Het paar is wel nog steeds in het gebied aanwezig. We hopen dat het nieuwe nest verder wordt uitgebreid en dat er in 2023 een nieuwe broedpoging wordt ondernomen.

Nieuw nest

Tot onze grote verrassing heeft een tweede paar zeearenden begin dit jaar in een ander gebied van Het Flevo-landschap een nest gebouwd. Er is gezien dat er ook in dit nest werd gebroed, maar half mei bleek dat het nest verlaten was. Waarom is niet te zeggen. Bij nieuwe (nog onervaren) paren mislukt de eerste broedpoging wel vaker. Ook in dit geval hopen we volgend jaar op een hernieuwde poging en de geboorte van een nieuwe generatie zeearenden.

In 2019 kroop de inmiddels landelijk bekende zeearend ‘Jannie’, ringnummer WN13, als eerste arend van Het Flevo-landschap én de stad Almere uit het ei. Jannie was tevens de eerste Nederlandse zeearend die een GPS-zender kreeg waarmee onderzoekers (en het publiek) haar omzwervingen kunnen volgen (zie: www.portal.werkgroepzeearend.nl). In 2020 werd ‘Blondie’, ringnummer WN19, geboren (zo genoemd vanwege haar opvallend lichte staart en borst). De twee mannelijke kuikens die in 2021 uitvlogen in de Lepelaarplassen kregen de ringnummers WN29 en WN30.

Bijzonder

Hoewel het goed gaat met de zeearend in Nederland, blijft een succesvolle broedpoging bijzonder. Zowel voor ons als stichting als voor de zeearendpopulatie in Nederland. Dat zeearenden, toproofdieren uit de voedselketen, het zo goed naar hun zin hebben in de Lepelaarplassen is een signaal dat het gebied ecologisch gezond is. De jaarlijkse geboorte van jonge arenden is dan ook het mooiste compliment dat je als natuurbeherende organisatie kunt krijgen.

Rust

Zeearenden zijn erg verstoringsgevoelig tijdens een broedpoging. Om die reden hebben we in het voorjaar bewust niet gecommuniceerd over beide nestpogingen. Alle onderhoudswerkzaamheden in de Lepelaarplassen zijn in deze periode geannuleerd of verschoven en de omgeving van beide nesten is ontoegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Verrekijker mee

Hoewel we in 2022 geen zeearendkuikens hebben mogen verwelkomen, zijn er meerdere zeearenden aanwezig in diverse gebieden van Het Flevo-landschap. Wil jij met eigen ogen een zeearend spotten? Kom dan op bezoek bij de centrale plas van de Lepelaarplassen of ga kijken langs de rand van het bos bij de Oostvaardersdijk. Zeearenden mijden mensen en zijn dus vooral van veraf te zien. Neem daarom een verrekijker mee om de dieren goed te kunnen bekijken.

© Rolf Hendriks / InterAxxie Fotografie

Geïnteresseerd in zeearenden?

Kijk dan regelmatig op: https://portal.werkgroepzeearend.nl/publicmap. Deze site volgt alle gezenderde zeearenden sinds 2019. Jannie heet op de website ‘Lepelaarplassen 2019’.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?