Nieuwe Natura 2000-beheerplan Lepelaarplassen vastgesteld

De provincie Flevoland heeft op 1 november 2022 het nieuwe ‘Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028’ vastgesteld. Gedeputeerde Natuur Harold Hofstra : “Met dit Natura 2000-beheerplan houden we de voor dit gebied aangewezen soorten vogels zoals de lepelaar, de pijlstaart, de grutto en de kluut op orde.”

© Provincie Flevoland
Luchtfoto van de Lepelaarsplassen, nabij Almere.

In het Natura 2000-beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wat daarvan de effecten zijn. Ook komen de activiteiten die in en rondom het gebied mogelijk zijn aan bod, zonder dat dit nadelig effect heeft op de instandhouding van de natuur. Daarnaast kan het beheerplan gebruikt worden als uitgangspunt voor handhaving en als input bij vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming.

Het Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen 2022-2028 is te vinden via de Provincie Flevoland

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?