Twee Pater-Davidsherten geboren in Natuurpark Lelystad

Goed nieuws! In Natuurpark Lelystad zijn medio april twee Pater-Davidshertkalfjes geboren. De uitbreiding van de kudde is bijzonder. Wereldwijd leven er namelijk minder dan 1500 Pater-Davidsherten. Natuurpark Lelystad is een van de weinige plekken waar dit bijzondere hert te zien is.

© Jasper Boesmans

Bijna uitgestorven

Pater-Davidsherten werden in 1865 in China ontdekt door de Franse pater David, die ook de reuzenpanda en de Mongoolse gerbil ontdekte. De pater was de eerste Europeaan die het hert zag, de Chinezen kenden de dieren uiteraard al langer. Ooit was het een veelvoorkomende soort die in geheel China leefde. In de loop van de tijd hadden de Chinezen de herten echter zo zwaar bejaagd, dat de soort bijna was uitgeroeid. Er leefde nog maar één kudde op het jachtterrein van het keizerlijke hof in Peking. Die dieren werden tot overmaat van ramp in 1900 tijdens de Boksersopstand afgeschoten en opgegeten door de hongerige bevolking. Zestien herten overleefden, omdat ze vlak voor de Bokseropstand als geschenk van de keizer naar Europese dierentuinen waren verscheept. Alle huidige Pater-Davidsherten stammen van die zestien dieren af, ook de herten in het Natuurpark. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is er een fokprogramma voor Pater-Davidsherten opgezet en groeit hun aantal gestaag. Er leven zelfs weer Pater-Davidsherten in het wild in China. Toch is hun genetische basis erg smal en zijn de dieren gevoelig voor ziekten. Elk dier dat geboren wordt is dus van belang!

Waterhert

Het Pater-Davidshert is een vrij groot hert met een bruine vacht. De dieren hebben langere neuzen, langere staarten en langere poten dan edelherten en bredere hoeven, waarmee ze op drassig terrein uit de voeten kunnen. Het zijn echte moerasherten die voornamelijk grazen, maar in de zomer hun plantaardig dieet aanvullen met waterplanten. Het zijn prima zwemmers en houden van water. In Natuurpark Lelystad wonen de dieren in een groot, waterrijk verblijf waar je ze regelmatig kunt zien zwemmen en foerageren in het water. De mannetjes hebben een groot gewei waarvan de takken naar alle kanten zijn gericht. De jongen die worden geboren hebben lichte vlekken zodat ze tussen de struiken minder opvallen. Die vlekken verdwijnen bij het opgroeien.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?