Waarom maaien jullie bermen soms wel (en soms niet)?

Meneer en mevrouw Brink uit Almere Poort mailden ons omdat ze zich
zorgen maakten over ons maaibeleid. Waarom maait Het Flevo-landschap
soms bloemenbermen en staat het gras op sommige bospaden zo hoog dat
je er maar met moeite doorheen kunt lopen?
We leggen het graag even uit.

Maaien met een reden

Het Flevo-landschap is verplicht om wandel- en fietspaden vrij te houden van begroeiing. Een te hoge begroeiing kan voor ongelukken zorgen en dat willen we uiteraard voorkomen. We maaien bermen verschillende keren per jaar om de vorming van bomen en hoge struiken in de berm te voorkomen. Dergelijke bomen en struiken pal naast een weg of pad zouden enerzijds een gevaar vormen voor weggebruikers en anderzijds kruiden en bloemen laten verdwijnen die door de schaduw van die bomen en struiken niet kunnen groeien. Het maaien van bermen en graslanden lijkt misschien zonde, maar zorgt er dus uiteindelijk voor dat we juist kruidenrijke en bloemrijke graslanden en bermen houden! Deze bloemen, kruiden en bermen zorgen op hun beurt weer voor voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten en beschutting voor vogels en kleine zoogdieren.

Groeiexplosie

Daarnaast maaien we de gras- en struinpaden in onze wat avontuurlijker en ruigere gebieden regelmatig. Doen we dat niet, dan is er geen doorkomen meer aan voor bezoekers! Het natte voorjaar en de warme weken in mei en juni waren wat dat betreft volstrekt uniek voor ons. De begroeiing explodeerde ineens. Op sommige plekken groeide het gras een halve meter in tien dagen. We moesten alle zeilen bijzetten om de bermen en struinpaden begaanbaar te houden.

Ringslangen

Als het kan voeren we het maaisel af nadat planten en bloemen hun zaad hebben laten vallen. Zo voorkomen we dat de grond teveel voedingsstoffen krijgt. Veel kruiden en bloemsoorten gedijen namelijk het best op voedselarme grond. Het maaisel zelf krijgt ook vaak een nuttige bestemming: zo maken we van afgevoerd maaisel regelmatig broeihopen voor ringslangen!

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?