Zeearend geboren in de Lepelaarplassen

Dit voorjaar hebben opnieuw twee paartjes zeearenden een nest gebouwd in twee verschillende terreinen van Het Flevo-landschap. Het paar in de Lepelaarplassen kreeg één jong dat inmiddels op het punt van uitvliegen staat, het paar in een bosgebied in midden-Flevoland staakte om onbekende redenen de broedpoging.

© Interaxxie 2018 www.interaxxie.com
Europese otter

Het nieuwe zeearendkuiken is het vijfde kuiken dat sinds 2019 werd geboren in een gebied van Het Flevo-landschap. Het nieuwe kuiken wordt niet geringd of gezenderd. Het nest ligt in dusdanig ontoegankelijk terrein dat het zelfs voor de ringers niet bereikbaar is.

Rust

Zeearenden zijn erg verstoringsgevoelig tijdens het broedseizoen. Om die reden hebben we bewust niet gecommuniceerd over beide nestpogingen totdat het kuiken groot genoeg was. Alle onderhoudswerkzaamheden in de Lepelaarplassen zijn tijdens de broedperiode geannuleerd of uitgesteld en de omgeving van beide nesten is ontoegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Bijzonder

Hoewel het goed gaat met de zeearend in Nederland, blijft een succesvolle broedpoging bijzonder. Zowel voor ons als stichting als voor de zeearendpopulatie in Nederland. Dat zeearenden, toproofdieren uit de voedselketen, het zo goed naar hun zin hebben in de Lepelaarplassen is een signaal dat het gebied ecologisch gezond is. De jaarlijkse geboorte van jonge arenden is dan ook het mooiste compliment dat je als natuurbeherende organisatie kunt krijgen.

Jannie

In 2019 kroop de inmiddels landelijk bekende zeearend ‘Jannie’, ringnummer WN13, als eerste arend van Het Flevo-landschap én de stad Almere uit het ei. Jannie was tevens de eerste Nederlandse zeearend die een GPS-zender kreeg waarmee onderzoekers (en het publiek) haar omzwervingen kunnen volgen (zie: www.portal.werkgroepzeearend.nl). In 2020 werd ‘Blondie’, ringnummer WN19, geboren (zo genoemd vanwege haar opvallend lichte staart en borst). In 2021 vlogen twee mannelijke kuikens uit (ringnummers WN29 en WN30).

Zeearenden zien

Wie de jonge zeearend of de oudervogels wil zien, heeft de meeste kans bij observatiehut ‘De lepelaar’ bij de centrale plas van de Lepelaarplassen, vanaf de Oostvaardersdijk naast het gebied en vanuit de kijkhutten rondom de Natte Graslanden. Zeearenden mijden mensen en zijn dus vooral van veraf te zien. Neem daarom een verrekijker mee om de dieren goed te kunnen bekijken.


Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?