Zeearend Lepelaarplassen_Geert Smit.jpg

Vogeleilanden Lepelaarplassen

Herstel van de vogeleilanden in de Lepelaarplassen in Almere

(Foto: Geert Smit)

Het Flevo-landschap gaat de twee vogeleilanden in de Lepelaarplassen in Almere herstellen, om weer meer rust- en broedgebied voor vogels te krijgen. Ook verbeteren deze werkzaamheden de waterkwaliteit. Dat is goed voor veel waterleven, zoals aquatische insecten en vissen. En dat is weer voedsel voor veel vogels. Ook vleermuizen profiteren zo bijvoorbeeld mee van het eilandherstel. 

Het project draait om de eilanden in de Grote plas in de Lepelaarplassen. Deze zijn vooral goed te zien vanuit de vogelkijkhut Lepelaar, de grote kijkhut vlakbij het Trekvogelpad. De Lepelaarplassen zijn Natura 2000-gebied en één van de vier kerngebieden van Nationaal Park Nieuw Land.

Wat gaan we doen?
In de jaren zeventig was er veel meer eiland in de Grote plas. Er resteert nu nog slechts zo'n 150 vierkante meter. Dat mag in totaal minstens 6 keer zo groot worden, en zo mogelijk nog iets meer.

Specialisten bouwen aan de huidige eilandenrestanten constructies vast van natuurlijke materialen als wilgentenen, sisaldoek, touw en grond uit de plas. Zo kunnen ze de eilanden fors vergroten en voor lange tijd beschermen tegen erosie.

De werkzaamheden starten begin augustus en zijn in november klaar. We starten dus pas na het broedseizoen en werken in een relatief ‘luwe’ periode, om zo min mogelijk impact op de natuur te hebben. We werken wel in het zicht van de vogelkijkhut. Aanvoer van materieel en materialen gaat zoveel mogelijk over het water. Via deze website, onze nieuwsbrief, Facebook en Twitter houden we u op de hoogte van de werkzaamheden.

Hoe gaan de eilanden eruit zien?
Vanuit de vogelkijkhut gezien krijgt het voorste eiland een schelpenlaag waar onder meer kluut, bontbekplevieren en visdief op kunnen gaan broeden. Het achterste eiland krijgt riet- en wilgenaanplant om nesten van bijvoorbeeld lepelaar, roerdomp, kiekendieven en kleine rietvogels mogelijk te maken.

(tekst gaat verder onder de afbeelding)

plevieren_plovers-1839291_1920_pixabay.jpg

Waarom deze investering in de Lepelaarplassen?
De Lepelaarplassen horen tot het netwerk van onmisbare natuurgebieden in Europa (Natura 2000). De werkzaamheden vergroten het oppervlak voor broed- en rustgebied vogels. En dat is belangrijk om de instandhoudingsdoelstellingen na te komen.  De eilanden zouden hierna weer decennia mee moeten kunnen. De constructie gaat namelijk ook nieuwe afslag van grond tegen.

Waarom verbetert dit ook de waterkwaliteit en voedselbeschikbaarheid?
In het water wervelt nu veel slib op. Dat maakt het water troebel. In helderder water groeien waterorganismen beter. Ook biedt de constructie vluchtplaatsen voor kleine en jonge dieren. Zo zjn er meer aquatische insecten en vis te verwachten, die weer door bijvoorbeeld vogels en andere dieren hoger in voedselpyramide gegeten worden. Zie je de zwaluwen al over het water scheren?

Hoe zijn de vogeleilanden in de Lepelaarplassen ooit ontstaan?
Voor de bouw van de Oostvaardersdijk tijdens de aanleg van de Zuidelijke Flevopolder, is hier zand gewonnen in zogenaamde zuigerputten. In deze lagere delen liep als vanzelf water, en daarin is tijdens de verdere aanleg van de polder weer grond gestort die elders over was, zonder specifiek plan of doel. Dit stuk nieuwe land had toen ook nog geen bestemming. Een deel hiervan bleef boven het water uitsteken en vormde zo een eiland in de meest oostelijke plas (nu: Grote plas).

Financiering en realisatie
Het Flevo-landschap realiseert dit project in samenwerking met advies- en ingenieursbureau TAUW en aannemer Van Aalsburg B.V. Het project is mede mogelijk dankzij giften en een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.


EU flag_yellow_low     Tauw logo thumbVan Aalsburg Logo 

Doneer voor meer vierkante meters vogeleiland in de Lepelaarplassen!

Het is code rood voor de veilige rust- en nestplaatsen op de vogeleilanden in de Lepelaarplassen in Almere. Door golfafslag zijn de eilanden in de afge­lopen jaren zo goed als verdwenen. Daarom komen we nu in actie. Met uw steun kunnen we de vogeleilanden herstellen en vergroten. Samen bouwen we weer een veilige rust- en broedplek op voor de lepelaar, visdief en vele andere vogels. 

Helpt u mee? Elke bijdrage is welkom!

Giftvoorbeeld_1.jpgGiftvoorbeeld_2.jpgGiftvoorbeeld_3.jpgGiftvoorbeeld_4.jpg